A Select Bartók Bibliography 

 

Writings by Bartók in Collected Editions
Bartók Letters in Collected Editions
Studies by Hungarian authors in Hungarian
Studies in English
Studies in other languages

Writings by Bartók in Collected Editions
Almárné Veszprémi, Lili (ed.)

Bartók Béla: Önéletrajz - Írások a zenéről [Béla Bartók: Autobiography – Writings on music]. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1946

[Almárné Veszprémi, Lili (ed.)]

Bartók Béla: Önéletrajz - Írások a zenéről.  [Béla Bartók: Autobiography – Writings on music]. Introduction by János Demény. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1946

Szabolcsi, Bence – Szőllősy, András (ed.)

Bartók Béla válogatott zenei írásai [Selected writings by Bartók]. Budapest: Magyar Kórus, 1948.

Szőllősy, András (ed.)

Bartók Béla válogatott zenei írásai [Selected writings by Bartók]. Budapest: Művelt nép, 1956.

Szőllősy, András (ed.)

Bartók Béla Összegyűjtött írásai I [Collected writings by Bartók, vol. 1]. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1967.

Tallián, Tibor (ed.)

Bartók Béla önmagáról, műveiről az új magyar zenéről, műzene és népzene viszonyáról. Bartók Béla írásai 1 [Bartók on his life and work, on new Hungarian Music, and on the relation between art music and folk music. Writings by Bartók, vol. 1]. Budapest: Zeneműkiadó, 1989.

Lampert, Vera – Révész, Dorrit (ed.)

Írások a népzenéről és a népzenekutatásról. Bartók Béla írásai 3 [Bartók on folk music and folk music research. Writings by Bartók, vol. 3]. Budapest: Editio Musica 1999.

Révész, Dorrit (ed.)

A magyar népdal. Bartók Béla írásai 5 [Hungarian folk song. Writings by Bartók, vol. 5]. Budapest Editio Musica, 1990.

Carpitella, Diego (ed.)

Béla Bartók Scritti sulla musica poplare. Torino: Einaudi, 1955.

Hykischová, Eva (ed.)

Béla Bartók Postrehy a Názory. Translated by Eva Hykischová, Bratislava: Štátne hudobné vydavatel’tsvo, 1965.

Szabolcsi, Bence (Publ.)

Bartók sa vie et son oeuvre. Paris, Boosey & Hawkes, 1968.

Szabolcsi, Bence (ed.)

Béla Bartók Musiksprachen. Aufsätze und Vorträge. Leipzig: Reclam, 1972.

Szabolcsi, Bence (ed.)

Weg und Werk Schriften und Briefe. Budapest: Corvina, 1972.

Suchoff, Benjamin (ed.)

Béla Bartók Essays. London: Faber & Faber, 1976.

Autexier, Philippe A.

Musique de la vie. Autobiographie, lettres et autres écrits. Trad. par Autexier Budapest: Paris: Stock Musique 1981.

Suchoff, Benjamin (ed.)

Béla Bartók Studies in Ethnomusicology. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1997.

Wilheim, András (ed.)

Beszélgetések Bartókkal. Nyilatkozatok, interjúk 1911–1945 [Interviews with Bartók. 1911–1945]. Budapest: Kijárat Kiadó, 2000.

 

Bartók Letters in Collected Editions

Demény, János (ed.)

Béla Bartók Letters. Translated by Péter Balabán and István Farkas, Budapest: Corvina, 1971.

Demény, János (ed.)

Béla Bartók Briefe. Übersetzt von Mirza Schüchig, Budapest, Corvina, 1973.

Demény, János (ed.)

Bartók Béla levelei [Béla Bartók Letters] Budapest: Zeneműkiadó, 1976.

László, Ferenc (ed.)

Béla Bartók Scrisori, 2 vols. Translated by Gemma Zimveliu, Bukarest: Kriterion, 1976.

Bartók, Béla, Jr. and Adrienne Gombocz–Konkoly (ed.)

Bartók Béla családi levelei [Family Letters of Béla Bartók] . Budapest: Zeneműkiadó, 1981.

 

Studies by Hungarian authors in Hungarian

Balázs, Béla

A Kékszakállú herceg vára. Kass János rajzaival, Kroó György utószavával [Duke Bluebeard’s Castle. With illustrations by János Kass and an afterword by György Kroó]. Budapest: Zeneműkiadó, 1979.

Bartók, Béla

Cantata Profana. A kilenc csodaszarvas. Kroó György előszavával, Réber László rajzaival [The Nine Enchanted Stags. With an introduction by György Kroó and illustrations by László Réber]. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.

Bartók, Béla Jr.

Apám életének krónikája [The Chronicle of My Father’s Life]. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.

Bartók, Béla Jr.

Bartók Béla műhelyében [The Workshop of Béla Bartók]. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982.

Bónis, Ferenc

Béla Bartók. His Life in Pictures and Documents. Translated by Lili Halápy, Budapest: Corvina, 1972.

Bónis, Ferenc

Így láttuk Bartókot. Harminchat emlékezés [Bartók Remembered: 36 Recollections]. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.

Kárpáti, János

Bartók-analitika. Válogatott tanulmányok [Bartók Analitics. Selected Studies]. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2003.

Kovács, Sándor

Bartók Béla [Béla Bartók]. Budapest: Mágus, 1995.

Kroó, György

A Guide to Bartók. Translated by Ruth Pataki and Mária Steiner, Budapest: Corvina, 1974.

Lampert, Vera

Bartók népdalfeldolgozásainak forrásjegyzéke [Source Catalogue of Bartók’s Folksong Arrangements]. Budapest: Zeneműkiadó, 1980.

László, Ferenc

Bartók Béla. Tanulmányok és tanúságok [Béla Bartók. Sudies and Testimonies]. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980.

Lendvai, Ernő

Bartók költői világa [Bartók’s Poetical World]. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971.

Lendvai, Ernő

Bartók stílusa a „Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre” és a „Zene húros-, ütőhangszerekre és celestára” tükrében [Bartók’s Style as Reflected in the Sonata for Two Pianos and Percussion and Music for Strings, Percussion and Celesta]. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1955.

Somfai, László

Tizennyolc Bartók-tanulmány [Eighteen Bartók Studies]. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.

Tallián, Tibor

Bartók fogadtatása Amerikában 1940-1945 [Bartók’s Reception in America 1940-1945]. Budapest: Zeneműkiadó, 1988.

Tallián, Tibor

Cantata profana – Az átmenet mítosza [Cantata Profana – Rite of Passage]. Budapest: Gyorsuló idő, 1983.

Ujfalussy József

Bartók breviárium. (levelek–írások–dokumentumok) [A Bartók Reader (Correspondence, Essays and Documents)]. Budapest: Zeneműkiadó, 1980.

Vikárius László

Modell és inspiráció Bartók zenei gondolkodásában. A hatás jelenségének értelmezéséhez [Model and Inspiration in Bartók’s Musical Thinking]. Pécs: Ars Longa, Jelenkor Kiadó, 1999.

 

Studies in English

Bartók, Péter

My Father. Homosassa, Florida: Bartók Records, 2002

Frigyesi, Judit

Béla Bartók and the Turn-of-the-Century Budapest. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998

Gillies, Malcolm

Bartók in Britain. A Guided Tour. Oxford: Clarendon Press, 1989

Gillies, Malcolm

Bartók Remembered. London, Boston: Faber and Faber, 1990

Kroó, György

Bartók Béla színpadi művei. [Bartók’s Stage Works] Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1962.

Laki, Péter (ed.)

Bartók and his World. Princenton: University Press, 1995

Leafstedt, Carl S.

Inside Bluebeard's Castle. Music and Drama in Béla Bartók's Opera. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999

Lendvai, Ernő

Béla Bartók. An Analysis of his Music. With an introduction by Alan Bush. London: Kahn & Averill, 1971

Lendvai, Ernő

The Workshop of Bartók and Kodály. Budapest: Editio Musica, 1983

Somfai, László

Béla Bartók Composition, Concepts, and Autograph Sources. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1996

Stevens, Halsey

The Life and Music of Béla Bartók. New York, Oxford : Oxford University Press, 1953

Suchoff, Benjamin

Guide to the Mikrokosmos. (Genesis, Pedagogy, and Style) Lanham, Maryland, and Oxford: The Scarecrow Press. Inc. 2002

Tallián, Tibor

Béla Bartók. The Man and His Work. Translated by Gyula Gulyás, Budapest: Corvina, 1988

Ujfalussy, József

Béla Bartók. Translated by Ruth Pataki, Budapest: Corvina, 1971

 

Studies in other languages

Bónis, Ferenc

Béla Bartók. Sein Leben in Bilddokumenten. Übersetzt von Irene Kolbe, Budapest: Corvina, 1972

Dille, Denijs

Bela Bartok. Antwerpen: Metropolis, 1974

Dille, Denijs

Béla Bartók. Regard sur le passé. ed Yves Lenoire, Louvain-la Neuve: Institut Supérieur d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, Collège Érasme, 1990

Dille, Denijs

Généalogie sommaire de la famille Bartok. Antwerpen: Metropolis, 1977

Fuchss, Werner

Béla Bartók und die Schweiz. Eine Dokumentensammlung. Bern: Publikation ser Nationalen Schweizerischen UNESCO-Komission, 1973

Gillies, Malcolm

Béla Bartók im Spiegel seiner Zeit. Portraitiert von Zeitgenossen. Übersetzt von Wiebke Falckenthal, Zürich, St. Gallen: Edition Musik & Theater, 1991

Kroó, György

Bartók-Handbuch. Übersetzt von Erzsébet Székács, Budapest: Corvina, 1974

Moreux, Serge

Béla Bartok sa vie – ses oeuvres – son langage. Paris: Richard-Masse, 1949

Tallián, Tibor

Béla Bartók. Sein Leben und Werk. Übersetzt von Susanne Rauer Farkas und Jürgen Gaser, Budapest: Corvina, 1988

Ujfalussy, József

Béla Bartók. Übersetzt von Sophie und Robert Boháti, Budapest: Corvina, 1973