Konferencia a 70 éves Tallián Tibor tiszteletére (2016. október 14-15.)

A konferencia programfüzete az előadások absztraktjaival
A konferencia meghívója

A konferencián elhangzott előadások:

Komlós Katalin: Egy erdélyi gróf zenei élményei Európában, 1759–1761

Rózsa László: „Mesterkéletlen mesterkéltség”: egy kora újkori szociológiai eszménykép lehetséges zenei interpretációja

Fazekas Gergely: Formai szabálytalanságok a h-moll mise Kyriéjében

Kaczmarczyk Adrienne: A Dante-szonáta Vergiliusa

Bozó Péter: A Buch der Lieder és a balladák

Kovács Ilona: „Dirigálnom Salzburgban nem volt szabad!” Dohnányi Ernő hangversenyei Ausztriában (1944–47)

Papp Márta: Egy orosz basszista portréja: Fjodor Ignatyjevics Sztravinszkij (1843–1902)

Szacsvai Kim Katalin: A Dózsa György komponálása és nemzeti színházi előadásai

Sófalvi Emese: Teátrumi darabok és játszó személyek: egy kolozsvári kéziratos kottagyűjtemény feldolgozása

Békéssy Lili: „A nézőhely teljes kivilágítása mellett”: ünnepi előadások a Pesti Magyar/Nemzeti Színházban (1838–1867)

Riskó Kata: Népies elemek Erkel Bánk bánjában

Pintér Csilla Mária: Caritas non aemulatur: Othello, Bánk

Loch Gergely: „Eduárd és Kunigunda”: pillanatok a közzene életéből

Richter Pál: Style hongrois és magyar zenei hagyomány: a népies zene és a népzene kölcsönhatásai

Halász Péter: Az ítész és a tudomány

Molnár Szabolcs: Kállay Ferenc és a magyarországi operaesztétika kezdetei

Szabó Ferenc János: „A modern magyar opera – kemény dió”: Kálmán Imre operakritikái (1904–1909)

Mikusi Balázs: „Ez teljesen privát beszélgetés”: Ligeti György és Fábián Imre életműinterjúja

Dalos Anna: A magányos hős apoteózisa: magyar opera, 1968–1988

Péteri Lóránt: Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete

Kusz Veronika: Zongora, háború, Bartók: Dohnányi 2. zongoraversenyéről

Ozsvárt Viktória: Bartók-hatások Lajtha László 7. szimfóniájában

Ránki András: Ujfalussy József Bartók-képe

Vikárius László: Bartók, Vázlatok: adalékok az ötödik szám keletkezéséhez

Büky Virág: „Wuth über den unterbrochenen Besuch”: elrajzolt lányalakok Bartók műveiben

Nakahara Yusuke: A Mikrokosmos egyik utolsó darabja Svájcból

Somfai László: „Igaz, hogy egy időben a tizenkéthangú zene egy fajtájához közeledtem”: az Etűdök op. 18 közreadásának alternatívái a Bartók-összkiadásban

Évfordulók nyomában (2016. december 1.)

A konferencia meghívója, részletes programja

A konferencián elhangzott előadások szövegei

Rákai Zsuzsanna: A zeneszerzés interpretációs vonatkozása. Petrovics Emil művészetfelfogása
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kekkné Horváth Adél: Új utak, új barátságok. Szőllősy András Maros-siratója
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Gombos László: A „Kiválasztott hölgy”. A megváltó nőiség szerepe Szokolay Sándor operáiban
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Halász Péter: Két part között: Szervánszky Endre az 1950-es évek végén
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Dalos Anna: Modernitás-értelmezések 1956 után. Egy elveszett nemzedék?
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Ignácz Ádám: Majláth Júlia, Tamássy Zdenkó és a szocialista realista tánczene kérdése a Rákosi-korszakban
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Ferenc János: Szeghő Sándor (1874–1956): Bartók-interpretátor katonakarmester és operaszerző
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Németh Zsombor: Lírai hang, muzsikuskedv, faktúra. Weiner László: Concerto
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Balázs: Szeptember végén. Gárdonyi Zoltán kórusművéről
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt  • A mű kottája

Bősze Ádám: Rácz Aladár pincéjében
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kusz Veronika – Laskai Anna: „Mesterem emlékének”. Vázsonyi Bálint Dohnányi-gyűjteménye a Zenetudományi Intézetben
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Exoticism, Orientalism and National Identity in Musical Theatre
International Musicological Conference on the Centenary of the Death of Karl Goldmark (11-12 December 2015)

 

Program of the conference, abstracts, biographies of speakers

Video recordings of the papers on videotorium.hu:

Pál Richter (Director of the Institute of Musicology RCH HAS): Opening of the conference

Richard Taruskin: Teeth Will Be Provided: On Signifiers (Keynote)

David Brodbeck: Heimat Is Where the Heart Is; or, How Hungarian was Goldmark?

Jane Roper: Goldmark’s ‘Wild Amazons’. Drama and Exoticism in the Penthesilea  Overture (1879)

Markian Prokopovych: Calls of Fatherland. Karl Goldmark and the New Public of the Budapest Opera House, 1916

Ryszard Daniel Golianek: Polenblut. Images of Poland and the Poles in German operetta

William A. Everett: Imagining China in London Musical Theatre during the 1890s. The Geisha and San Toy

Anastasia Belina-Johnson – Derek B. Scott: Jewish Creative Artists and the Development of Operetta as Cosmopolitan Genre

Imre  Kovács: Liszt’s Hungaro-European Synthesis. Comments Relating to the Cultural-Historical Context of The Three Holy Kings  March of the Christus Oratorio

Arthur Kaptainis: Negotiating Identity: Goldmark’s Die Königin von Saba and its Critics

Ingeborg Zechner: Orientalismus als Kategorie des Komischen. Le Caïd von Ambroise Thomas

Christina Michael: Manos Hadjidakis’ Early Compositions for Contemporary Greek Theatre (1946-1965): Hellenicity at Stake

Verena Mogl: An Impossible Remembrance. Mieczysław Weinberg’s Opera Passažirka op. 97

Lisa Feurzeig: Exotic, Modern, Vulgar: How Austria-Hungary Perceived America, through Kálmán’s Herzogin von Chicago in 1928 and 2004

George Burrows: Lute Song as Oriental Phantasy. Raymond Scott and Jewish-American Identity

Susanne Scheiblhofer: Tomorrow Belongs To Me: The Journey of a Show Tune from Broadway to Rechtsrock

Tatjana Marković: Ottoman Legacy and Oriental Self in Serbian Opera

Lauma Mellēna-Bartkeviča: Representations of National Identity in Opera: Latvian Case

Jiří Kopecký: Karl Goldmark and Czech National Opera. The Final Operas of Antonín Dvořák and Zdeněk Fibich

Ferenc János Szabó: Eroticism and Exoticism in Performance Style. Elza Szamosi, an Exotic Femme Fatale

Marc Brooks: (In)visible Identities: Homosexuality, Jewishness, and Masculinity in Zemlinsky’s Der König Kandaules

Thomas Aigner: Zur Entstehungs- und Fassungsgeschichte von Karl Goldmarks Erstlingsoper Die Königin von Saba

Peter P. Pachl: Das Heimchen am Herd. Goldmarks Beitrag zum Genre Märchenoper am Ende des 19. im Übergang zum 20. Jahrhundert

Branko Ladič: Karl Goldmark und seine späten Opernwerke

 

Nationalism in Music in the Totalitarian State, 1945-1989 (24-25, January 2015)

 

Video recordings of the papers on videotorium.hu

Pál Richter (Director of the Institute of Musicology RCH HAS): Opening of the conference

Richard Taruskin: The Ghetto and the Imperium (Keynote)

Peter Schmelz: Valentin Silvestrov and Ukrainian National Identity from Quiet Songs to the Maidan

Samuel Manzoni: Sollertinsky’s Eredity - How to Make a Symphony from Beethovenian Interpretation and Shakespearean Ideology

Jeff Siegfried: Modernism with Soviet Characteristics: Boris Asafiev’s Musical Form as a Process and Edison Denisov’s Sonata for Alto Saxophone and Piano

Anu Kõlar: Estonian Song Celebrations During the Soviet Era - Two Ways of Constructing Nationalism

Mark Lawrence: Veljo Tormis - Ancient Song Re-Employed

Urve Lippus: The Conflict Between ‘Official’ and Ethnographic (Authentic) Folk Music Ensembles in the Soviet Union and Veljo Tormis’s Folklore-Based Compositions in the 1970s

Ivana Medić: The Impossible Avant-Garde: The Curious Case of Vladan Radovanović

Valentina Sandu-Dediu: How Traditional Music Matches Romanian Avant-Garde

Nemanja Sovtić: ‘…Today, It Is No Longer Time to Disclaim a Man: An Artist Should Take Care of How to Establish Him Into His Work…’ Rudolf Brucci and the Criticism of the European Avant-Garde

Bianca Ţiplea Temeş: Sounding the Ethnic Note: Ligeti’s Romanian Concerto Within the Confines of the Iron Curtain Aesthetics

Elena Zinkevych: National Traditions and Ukrainian Avant-Garde of the 1960s

Brian C. Thompson: Zhao Jiping and the Sound of Resistance in Red Sorghum

Lóránt Péteri: The History of Hungarian Music Versus the Music History of Hungary: The ‘Question of Nationalism’ in Hungarian Musicology During the Post-Stalinist Period

Brigitta Davidjants: Identity Construction in Music: National Element in Armenian Musicological Discourse by Way of Example of Aram Khachaturian

Marcus Zagorski: Making the Postwar Avant-Garde More German - The Concept of the Experiment in Dahlhaus’s Historiography

Katy Romanou: The Effects of the Cold War Cultural Policies in Post-Dictatorial Greece

Péter Halász: Hungarian Music Between Renewal and National Tradition

Vladimír Zvara: ‘Slovakness’ in Music – A (Now Concluded) History

Hermann Danuser: Musical Nationalism After 1945 - The Case of the German Democratic Republic (Keynote)

Elena Dubinets: Non-Conformism or Nationalism? Yuri Butsko and His ‘Russian Dodecaphony’

Markéta Štefková: Why There Are Two Whirlpools Staged in Slovakia

Anna Dalos: Rediscovering Kodály. The Neo-Conservative Turn in Hungarian Composition (1971–1982)

Melita Milin: The Vigilant State and Orthodox Music - Little Stories from Socialist Yugoslavia

Martin Nygaard Hansen-Chernetskiy: Medieval Chant and Nationalism in Soviet Musicology

Nicolae Gheorghiţă: Nationalism Through Sacred Chant? Byzantine Musicology Research in Totalitarian Romania

Gesine Schröder: Nationalism Without Nation. Paradox Paths of the GDR Music and Music Theory

Ádám Ignácz: ‘Hungarian in Form, Socialist in Content’. The Concept of the Hungarian National Dance Music in the Rákosi-Era (1949-1955)

Ana Petrov: ‘Rock and Roll Will Keep Us Together’ - Music and the Yugoslav Collective Body in the Day of Youth

Srđan Atanasovski: Music Practices and Voluntary Youth Labour Actions in Socialist Yugoslavia - Producing the Territory of ‘Brotherhood and Unity’

Nikola Baković: Song of Brotherhood, Dance of Unity - Tours of Yugoslav Singers in the West in the 1960s and 1970s

Zachary Cairns: Music for Prague 1968: A Display of Czech Nationalism from America

Pál Richter: Dance House in the Hungarian Socialist Regime

Sonja Zdravkova-Djeparoska: Folklore, Dance in the Context of Modeled Ideological Messages

Matěj Kratochvíl: Our Song! – Nationalism in Folk Music Research and Revival in the Socialist Czechoslovakia

Branko Ladič: And Now We Present Folk Music Re-Worked by Masters: Transformations of Folklorism in Slovak Music

 

Pictures of the Conference / Képek a konferenciáról

 • 003
 • 004
 • 010
 • 012
 • 013
 • 014
 • 020
 • 023
 • 026
 • 028
 • 031
 • 035
 • 037
 • 042
 • 045
 • 047
 • 050
 • 055
 • 056
 • 057
 • 058
 • 059
 • 060
 • 061
 • 062
 • 063
 • 064
 • 069
 • 070
 • 072
 • 073
 • 076
 • 078
 • 082
 • 087
 • 089
 • 096
 • 101
 • 103
 • 106
 • 117
 • 120
 • 127
 • 130