Konferencia a 70 éves Tallián Tibor tiszteletére (2016. október 14-15.)

A konferencia programfüzete az előadások absztraktjaival
A konferencia meghívója

A konferencián elhangzott előadások:

Komlós Katalin: Egy erdélyi gróf zenei élményei Európában, 1759–1761

Rózsa László: „Mesterkéletlen mesterkéltség”: egy kora újkori szociológiai eszménykép lehetséges zenei interpretációja

Fazekas Gergely: Formai szabálytalanságok a h-moll mise Kyriéjében

Kaczmarczyk Adrienne: A Dante-szonáta Vergiliusa

Bozó Péter: A Buch der Lieder és a balladák

Kovács Ilona: „Dirigálnom Salzburgban nem volt szabad!” Dohnányi Ernő hangversenyei Ausztriában (1944–47)

Papp Márta: Egy orosz basszista portréja: Fjodor Ignatyjevics Sztravinszkij (1843–1902)

Szacsvai Kim Katalin: A Dózsa György komponálása és nemzeti színházi előadásai

Sófalvi Emese: Teátrumi darabok és játszó személyek: egy kolozsvári kéziratos kottagyűjtemény feldolgozása

Békéssy Lili: „A nézőhely teljes kivilágítása mellett”: ünnepi előadások a Pesti Magyar/Nemzeti Színházban (1838–1867)

Riskó Kata: Népies elemek Erkel Bánk bánjában

Pintér Csilla Mária: Caritas non aemulatur: Othello, Bánk

Loch Gergely: „Eduárd és Kunigunda”: pillanatok a közzene életéből

Richter Pál: Style hongrois és magyar zenei hagyomány: a népies zene és a népzene kölcsönhatásai

Halász Péter: Az ítész és a tudomány

Molnár Szabolcs: Kállay Ferenc és a magyarországi operaesztétika kezdetei

Szabó Ferenc János: „A modern magyar opera – kemény dió”: Kálmán Imre operakritikái (1904–1909)

Mikusi Balázs: „Ez teljesen privát beszélgetés”: Ligeti György és Fábián Imre életműinterjúja

Dalos Anna: A magányos hős apoteózisa: magyar opera, 1968–1988

Péteri Lóránt: Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete

Kusz Veronika: Zongora, háború, Bartók: Dohnányi 2. zongoraversenyéről

Ozsvárt Viktória: Bartók-hatások Lajtha László 7. szimfóniájában

Ránki András: Ujfalussy József Bartók-képe

Vikárius László: Bartók, Vázlatok: adalékok az ötödik szám keletkezéséhez

Büky Virág: „Wuth über den unterbrochenen Besuch”: elrajzolt lányalakok Bartók műveiben

Nakahara Yusuke: A Mikrokosmos egyik utolsó darabja Svájcból

Somfai László: „Igaz, hogy egy időben a tizenkéthangú zene egy fajtájához közeledtem”: az Etűdök op. 18 közreadásának alternatívái a Bartók-összkiadásban

Évfordulók nyomában (2016. december 1.)

A konferencia meghívója, részletes programja

A konferencián elhangzott előadások szövegei

Rákai Zsuzsanna: A zeneszerzés interpretációs vonatkozása. Petrovics Emil művészetfelfogása
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kekkné Horváth Adél: Új utak, új barátságok. Szőllősy András Maros-siratója
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Gombos László: A „Kiválasztott hölgy”. A megváltó nőiség szerepe Szokolay Sándor operáiban
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Halász Péter: Két part között: Szervánszky Endre az 1950-es évek végén
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Dalos Anna: Modernitás-értelmezések 1956 után. Egy elveszett nemzedék?
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Ignácz Ádám: Majláth Júlia, Tamássy Zdenkó és a szocialista realista tánczene kérdése a Rákosi-korszakban
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Ferenc János: Szeghő Sándor (1874–1956): Bartók-interpretátor katonakarmester és operaszerző
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Németh Zsombor: Lírai hang, muzsikuskedv, faktúra. Weiner László: Concerto
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Balázs: Szeptember végén. Gárdonyi Zoltán kórusművéről
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt  • A mű kottája

Bősze Ádám: Rácz Aladár pincéjében
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kusz Veronika – Laskai Anna: „Mesterem emlékének”. Vázsonyi Bálint Dohnányi-gyűjteménye a Zenetudományi Intézetben
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Musicological Conference on the 90th Birthday of György Kurtág

2–3, June 2015

Program of the conference

Video recordings of the papers on videotorium.hu (coming soon):

Pál Richter: Opening of the conference (Director of the Institute of Musicology RCH HAS)

Paul Griffiths: On hearing György Kurtág reading Samuel Beckett (Keynote)

Analytical approaches

Julia Galieva: Pitch organization in the works by Kurtág, Stravinsky, and Denisov: Folk ritual and its modern reconstruction

Zoltán Farkas: “I had a lot of difficulties with the form of Colindă-Baladă”: Kurtág’s approach to large-scale form

Laurentiu Beldean: A cross-reading in the music of Games by György Kurtág: The variety of the pictural line and its forms, noticeable through the game theory

Liu Xueyang: From the moment of splitting: The challenge of Kurtág’s Gestalt und Geist (Hölderlin-Gesänge, op. 35a, no. 3) in analytical aspects

Gestures

Tobias Bleek: Composing and performing musical gestures: Some remarks on Kurtág’s notation

Márta Grabócz: Introduction to a typology of expressive gestures and genres in the early works of György Kurtág (op. 1 – op. 7)

Ulrich Mosch: Music as gesture: Reflections around Jelek VI (1961/1995)

Simone Hohmaier: Composed gesture in György Kurtág’s oeuvre

Iulia Anda Mogoşan: György Kurtág as “master of the intermittent gesture”

Stephen Blum & Grégoire Tosser: “Erstarren”: Petrification and numbness in György Kurtág’s music

Dina Lentsner: “Nakedness” as Kurtág’s confessional fiction

Context and influences

Richard Kurth: Kurtág’s aphoristic reflex: Constellations of poetic and vocal presence in the Attila József Fragments

Bianca Ţiplea Temeş: The impossible wedding of the Moon and Sun:

A Romanian archaic myth in Colindă Baladă by György Kurtág

Anna Dalos: The role of Hungarian folk music in Kurtág’s compositions

Marilena Laterza: “They come / different and the same:” Rewriting as a creative practice in György Kurtág’s music

Hugues Seress: The legacy of Nyugat movement in Kurtág’s musical thinking: The figures of Twilight (Alkony) and Nothingness (Semmiség) in opus 8 and 44

Márton Kerékfy: Ligeti and Kurtág: Parallel lives

Joachim Junker: Omaggio a Luigi Nono – Omaggio a György Kurtág

Tünde Szitha: “...courage to work with even fewer notes.” György Kurtág and the New Music Studio in Budapest

Kafka-Fragmente

Péter Halász: Kafka-Fragmente: Text and genesis

Karl Katschthaler: The (im)possibility of narration: Latent theatricality in the music of György Kurtág

Martin Parker Dixon: Kafka, Kurtág, and parabolic truth

William Kinderman: Kurtág’s Kafka: Paradox in the Kafka Fragments

Małgorzata Lisecka: Narrative strategies in György Kurtág’s Kafka-Fragmente

Martin Scheuregger: The fragment as agent of unity in Kurtág’s Kafka Fragments

Konferenciaközlemények


Tudományos ülésszak a 70 éves Berlász Melinda tiszteletére
2012. november 29.

Megőrzés, kutatás, megosztás – bemutatkoznak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont archívumai, gyűjteményei, adatbázisai
2013. január 17–18.

Konferencia az 50 éve elhunyt Lajtha László emlékére
2013. február 16.

Jeney 70 – ülésszak a zeneszerző hetvenedik születésnapja tiszteletére
2013. március 14.

Ligeti and Hungary – International symposium on the 90th anniversary of György Ligeti's birth
12–14, July 2013

Évfordulók nyomában
2013. december 5.

Könnyűzene – Könnyű zene? Magyar populáris zene a 20-21. században
2014. január 31. – február 1.

Peter Eötvös and his World – International symposium on the 70th birthday of Peter Eötvös
14–16, July 2014

Évfordulók nyomában 2014
2014. október 11.

A holokauszt és a magyar zenei emlékezet
2014. október 30.

A zene és a nagy háború – Zenetudományi konferencia az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára
2014. november 27.

Nationalism in Music in the Totalitarian State, 1945-1989
24-25, January 2015

Évfordulók nyomában 2015
2015. június 10.

Támogatott, ajánlott, hivatalos – A populáris zene és a kulturális politika viszonya Magyarországon
2015. szeptember 17–18.

Exoticism, Orientalism and National Identity in Musical Theatre. International Musicological Conference on the Centenary of the Death of Karl Goldmark
11-12 December 2015

Musicological Conference on the 90th Birthday of György Kurtág 
2–3, June 2016

Konferencia a 70 éves Tallián Tibor tiszteletére
2016. október 14-15.

Évfordulók nyomában 2016
2016. december 1.

 

Exoticism, Orientalism and National Identity in Musical Theatre
International Musicological Conference on the Centenary of the Death of Karl Goldmark (11-12 December 2015)

 

Program of the conference, abstracts, biographies of speakers

Video recordings of the papers on videotorium.hu:

Pál Richter (Director of the Institute of Musicology RCH HAS): Opening of the conference

Richard Taruskin: Teeth Will Be Provided: On Signifiers (Keynote)

David Brodbeck: Heimat Is Where the Heart Is; or, How Hungarian was Goldmark?

Jane Roper: Goldmark’s ‘Wild Amazons’. Drama and Exoticism in the Penthesilea  Overture (1879)

Markian Prokopovych: Calls of Fatherland. Karl Goldmark and the New Public of the Budapest Opera House, 1916

Ryszard Daniel Golianek: Polenblut. Images of Poland and the Poles in German operetta

William A. Everett: Imagining China in London Musical Theatre during the 1890s. The Geisha and San Toy

Anastasia Belina-Johnson – Derek B. Scott: Jewish Creative Artists and the Development of Operetta as Cosmopolitan Genre

Imre  Kovács: Liszt’s Hungaro-European Synthesis. Comments Relating to the Cultural-Historical Context of The Three Holy Kings  March of the Christus Oratorio

Arthur Kaptainis: Negotiating Identity: Goldmark’s Die Königin von Saba and its Critics

Ingeborg Zechner: Orientalismus als Kategorie des Komischen. Le Caïd von Ambroise Thomas

Christina Michael: Manos Hadjidakis’ Early Compositions for Contemporary Greek Theatre (1946-1965): Hellenicity at Stake

Verena Mogl: An Impossible Remembrance. Mieczysław Weinberg’s Opera Passažirka op. 97

Lisa Feurzeig: Exotic, Modern, Vulgar: How Austria-Hungary Perceived America, through Kálmán’s Herzogin von Chicago in 1928 and 2004

George Burrows: Lute Song as Oriental Phantasy. Raymond Scott and Jewish-American Identity

Susanne Scheiblhofer: Tomorrow Belongs To Me: The Journey of a Show Tune from Broadway to Rechtsrock

Tatjana Marković: Ottoman Legacy and Oriental Self in Serbian Opera

Lauma Mellēna-Bartkeviča: Representations of National Identity in Opera: Latvian Case

Jiří Kopecký: Karl Goldmark and Czech National Opera. The Final Operas of Antonín Dvořák and Zdeněk Fibich

Ferenc János Szabó: Eroticism and Exoticism in Performance Style. Elza Szamosi, an Exotic Femme Fatale

Marc Brooks: (In)visible Identities: Homosexuality, Jewishness, and Masculinity in Zemlinsky’s Der König Kandaules

Thomas Aigner: Zur Entstehungs- und Fassungsgeschichte von Karl Goldmarks Erstlingsoper Die Königin von Saba

Peter P. Pachl: Das Heimchen am Herd. Goldmarks Beitrag zum Genre Märchenoper am Ende des 19. im Übergang zum 20. Jahrhundert

Branko Ladič: Karl Goldmark und seine späten Opernwerke