Konferencia a 70 éves Tallián Tibor tiszteletére (2016. október 14-15.)

A konferencia programfüzete az előadások absztraktjaival
A konferencia meghívója

A konferencián elhangzott előadások:

Komlós Katalin: Egy erdélyi gróf zenei élményei Európában, 1759–1761

Rózsa László: „Mesterkéletlen mesterkéltség”: egy kora újkori szociológiai eszménykép lehetséges zenei interpretációja

Fazekas Gergely: Formai szabálytalanságok a h-moll mise Kyriéjében

Kaczmarczyk Adrienne: A Dante-szonáta Vergiliusa

Bozó Péter: A Buch der Lieder és a balladák

Kovács Ilona: „Dirigálnom Salzburgban nem volt szabad!” Dohnányi Ernő hangversenyei Ausztriában (1944–47)

Papp Márta: Egy orosz basszista portréja: Fjodor Ignatyjevics Sztravinszkij (1843–1902)

Szacsvai Kim Katalin: A Dózsa György komponálása és nemzeti színházi előadásai

Sófalvi Emese: Teátrumi darabok és játszó személyek: egy kolozsvári kéziratos kottagyűjtemény feldolgozása

Békéssy Lili: „A nézőhely teljes kivilágítása mellett”: ünnepi előadások a Pesti Magyar/Nemzeti Színházban (1838–1867)

Riskó Kata: Népies elemek Erkel Bánk bánjában

Pintér Csilla Mária: Caritas non aemulatur: Othello, Bánk

Loch Gergely: „Eduárd és Kunigunda”: pillanatok a közzene életéből

Richter Pál: Style hongrois és magyar zenei hagyomány: a népies zene és a népzene kölcsönhatásai

Halász Péter: Az ítész és a tudomány

Molnár Szabolcs: Kállay Ferenc és a magyarországi operaesztétika kezdetei

Szabó Ferenc János: „A modern magyar opera – kemény dió”: Kálmán Imre operakritikái (1904–1909)

Mikusi Balázs: „Ez teljesen privát beszélgetés”: Ligeti György és Fábián Imre életműinterjúja

Dalos Anna: A magányos hős apoteózisa: magyar opera, 1968–1988

Péteri Lóránt: Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete

Kusz Veronika: Zongora, háború, Bartók: Dohnányi 2. zongoraversenyéről

Ozsvárt Viktória: Bartók-hatások Lajtha László 7. szimfóniájában

Ránki András: Ujfalussy József Bartók-képe

Vikárius László: Bartók, Vázlatok: adalékok az ötödik szám keletkezéséhez

Büky Virág: „Wuth über den unterbrochenen Besuch”: elrajzolt lányalakok Bartók műveiben

Nakahara Yusuke: A Mikrokosmos egyik utolsó darabja Svájcból

Somfai László: „Igaz, hogy egy időben a tizenkéthangú zene egy fajtájához közeledtem”: az Etűdök op. 18 közreadásának alternatívái a Bartók-összkiadásban

Évfordulók nyomában (2016. december 1.)

A konferencia meghívója, részletes programja

A konferencián elhangzott előadások szövegei

Rákai Zsuzsanna: A zeneszerzés interpretációs vonatkozása. Petrovics Emil művészetfelfogása
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kekkné Horváth Adél: Új utak, új barátságok. Szőllősy András Maros-siratója
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Gombos László: A „Kiválasztott hölgy”. A megváltó nőiség szerepe Szokolay Sándor operáiban
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Halász Péter: Két part között: Szervánszky Endre az 1950-es évek végén
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Dalos Anna: Modernitás-értelmezések 1956 után. Egy elveszett nemzedék?
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Ignácz Ádám: Majláth Júlia, Tamássy Zdenkó és a szocialista realista tánczene kérdése a Rákosi-korszakban
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Ferenc János: Szeghő Sándor (1874–1956): Bartók-interpretátor katonakarmester és operaszerző
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Németh Zsombor: Lírai hang, muzsikuskedv, faktúra. Weiner László: Concerto
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Balázs: Szeptember végén. Gárdonyi Zoltán kórusművéről
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt  • A mű kottája

Bősze Ádám: Rácz Aladár pincéjében
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kusz Veronika – Laskai Anna: „Mesterem emlékének”. Vázsonyi Bálint Dohnányi-gyűjteménye a Zenetudományi Intézetben
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Musicological Conference on the 90th Birthday of György Kurtág

2–3, June 2015

Program of the conference

Video recordings of the papers on videotorium.hu (coming soon):

Pál Richter: Opening of the conference (Director of the Institute of Musicology RCH HAS)

Paul Griffiths: On hearing György Kurtág reading Samuel Beckett (Keynote)

Analytical approaches

Julia Galieva: Pitch organization in the works by Kurtág, Stravinsky, and Denisov: Folk ritual and its modern reconstruction

Zoltán Farkas: “I had a lot of difficulties with the form of Colindă-Baladă”: Kurtág’s approach to large-scale form

Laurentiu Beldean: A cross-reading in the music of Games by György Kurtág: The variety of the pictural line and its forms, noticeable through the game theory

Liu Xueyang: From the moment of splitting: The challenge of Kurtág’s Gestalt und Geist (Hölderlin-Gesänge, op. 35a, no. 3) in analytical aspects

Gestures

Tobias Bleek: Composing and performing musical gestures: Some remarks on Kurtág’s notation

Márta Grabócz: Introduction to a typology of expressive gestures and genres in the early works of György Kurtág (op. 1 – op. 7)

Ulrich Mosch: Music as gesture: Reflections around Jelek VI (1961/1995)

Simone Hohmaier: Composed gesture in György Kurtág’s oeuvre

Iulia Anda Mogoşan: György Kurtág as “master of the intermittent gesture”

Stephen Blum & Grégoire Tosser: “Erstarren”: Petrification and numbness in György Kurtág’s music

Dina Lentsner: “Nakedness” as Kurtág’s confessional fiction

Context and influences

Richard Kurth: Kurtág’s aphoristic reflex: Constellations of poetic and vocal presence in the Attila József Fragments

Bianca Ţiplea Temeş: The impossible wedding of the Moon and Sun:

A Romanian archaic myth in Colindă Baladă by György Kurtág

Anna Dalos: The role of Hungarian folk music in Kurtág’s compositions

Marilena Laterza: “They come / different and the same:” Rewriting as a creative practice in György Kurtág’s music

Hugues Seress: The legacy of Nyugat movement in Kurtág’s musical thinking: The figures of Twilight (Alkony) and Nothingness (Semmiség) in opus 8 and 44

Márton Kerékfy: Ligeti and Kurtág: Parallel lives

Joachim Junker: Omaggio a Luigi Nono – Omaggio a György Kurtág

Tünde Szitha: “...courage to work with even fewer notes.” György Kurtág and the New Music Studio in Budapest

Kafka-Fragmente

Péter Halász: Kafka-Fragmente: Text and genesis

Karl Katschthaler: The (im)possibility of narration: Latent theatricality in the music of György Kurtág

Martin Parker Dixon: Kafka, Kurtág, and parabolic truth

William Kinderman: Kurtág’s Kafka: Paradox in the Kafka Fragments

Małgorzata Lisecka: Narrative strategies in György Kurtág’s Kafka-Fragmente

Martin Scheuregger: The fragment as agent of unity in Kurtág’s Kafka Fragments

Konferenciaközlemények


Tudományos ülésszak a 70 éves Berlász Melinda tiszteletére
2012. november 29.

Megőrzés, kutatás, megosztás – bemutatkoznak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont archívumai, gyűjteményei, adatbázisai
2013. január 17–18.

Konferencia az 50 éve elhunyt Lajtha László emlékére
2013. február 16.

Jeney 70 – ülésszak a zeneszerző hetvenedik születésnapja tiszteletére
2013. március 14.

Ligeti and Hungary – International symposium on the 90th anniversary of György Ligeti's birth
12–14, July 2013

Évfordulók nyomában
2013. december 5.

Könnyűzene – Könnyű zene? Magyar populáris zene a 20-21. században
2014. január 31. – február 1.

Peter Eötvös and his World – International symposium on the 70th birthday of Peter Eötvös
14–16, July 2014

Évfordulók nyomában 2014
2014. október 11.

A holokauszt és a magyar zenei emlékezet
2014. október 30.

A zene és a nagy háború – Zenetudományi konferencia az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára
2014. november 27.

Nationalism in Music in the Totalitarian State, 1945-1989
24-25, January 2015

Évfordulók nyomában 2015
2015. június 10.

Támogatott, ajánlott, hivatalos – A populáris zene és a kulturális politika viszonya Magyarországon
2015. szeptember 17–18.

Exoticism, Orientalism and National Identity in Musical Theatre. International Musicological Conference on the Centenary of the Death of Karl Goldmark
11-12 December 2015

Musicological Conference on the 90th Birthday of György Kurtág 
2–3, June 2016

Évfordulók nyomában 2016
2016. december 1.

 

Exoticism, Orientalism and National Identity in Musical Theatre
International Musicological Conference on the Centenary of the Death of Karl Goldmark (11-12 December 2015)

 

Program of the conference, abstracts, biographies of speakers

Video recordings of the papers on videotorium.hu:

Pál Richter (Director of the Institute of Musicology RCH HAS): Opening of the conference

Richard Taruskin: Teeth Will Be Provided: On Signifiers (Keynote)

David Brodbeck: Heimat Is Where the Heart Is; or, How Hungarian was Goldmark?

Jane Roper: Goldmark’s ‘Wild Amazons’. Drama and Exoticism in the Penthesilea  Overture (1879)

Markian Prokopovych: Calls of Fatherland. Karl Goldmark and the New Public of the Budapest Opera House, 1916

Ryszard Daniel Golianek: Polenblut. Images of Poland and the Poles in German operetta

William A. Everett: Imagining China in London Musical Theatre during the 1890s. The Geisha and San Toy

Anastasia Belina-Johnson – Derek B. Scott: Jewish Creative Artists and the Development of Operetta as Cosmopolitan Genre

Imre  Kovács: Liszt’s Hungaro-European Synthesis. Comments Relating to the Cultural-Historical Context of The Three Holy Kings  March of the Christus Oratorio

Arthur Kaptainis: Negotiating Identity: Goldmark’s Die Königin von Saba and its Critics

Ingeborg Zechner: Orientalismus als Kategorie des Komischen. Le Caïd von Ambroise Thomas

Christina Michael: Manos Hadjidakis’ Early Compositions for Contemporary Greek Theatre (1946-1965): Hellenicity at Stake

Verena Mogl: An Impossible Remembrance. Mieczysław Weinberg’s Opera Passažirka op. 97

Lisa Feurzeig: Exotic, Modern, Vulgar: How Austria-Hungary Perceived America, through Kálmán’s Herzogin von Chicago in 1928 and 2004

George Burrows: Lute Song as Oriental Phantasy. Raymond Scott and Jewish-American Identity

Susanne Scheiblhofer: Tomorrow Belongs To Me: The Journey of a Show Tune from Broadway to Rechtsrock

Tatjana Marković: Ottoman Legacy and Oriental Self in Serbian Opera

Lauma Mellēna-Bartkeviča: Representations of National Identity in Opera: Latvian Case

Jiří Kopecký: Karl Goldmark and Czech National Opera. The Final Operas of Antonín Dvořák and Zdeněk Fibich

Ferenc János Szabó: Eroticism and Exoticism in Performance Style. Elza Szamosi, an Exotic Femme Fatale

Marc Brooks: (In)visible Identities: Homosexuality, Jewishness, and Masculinity in Zemlinsky’s Der König Kandaules

Thomas Aigner: Zur Entstehungs- und Fassungsgeschichte von Karl Goldmarks Erstlingsoper Die Königin von Saba

Peter P. Pachl: Das Heimchen am Herd. Goldmarks Beitrag zum Genre Märchenoper am Ende des 19. im Übergang zum 20. Jahrhundert

Branko Ladič: Karl Goldmark und seine späten Opernwerke