Konferencia a 70 éves Tallián Tibor tiszteletére (2016. október 14-15.)

A konferencia programfüzete az előadások absztraktjaival
A konferencia meghívója

A konferencián elhangzott előadások:

Komlós Katalin: Egy erdélyi gróf zenei élményei Európában, 1759–1761

Rózsa László: „Mesterkéletlen mesterkéltség”: egy kora újkori szociológiai eszménykép lehetséges zenei interpretációja

Fazekas Gergely: Formai szabálytalanságok a h-moll mise Kyriéjében

Kaczmarczyk Adrienne: A Dante-szonáta Vergiliusa

Bozó Péter: A Buch der Lieder és a balladák

Kovács Ilona: „Dirigálnom Salzburgban nem volt szabad!” Dohnányi Ernő hangversenyei Ausztriában (1944–47)

Papp Márta: Egy orosz basszista portréja: Fjodor Ignatyjevics Sztravinszkij (1843–1902)

Szacsvai Kim Katalin: A Dózsa György komponálása és nemzeti színházi előadásai

Sófalvi Emese: Teátrumi darabok és játszó személyek: egy kolozsvári kéziratos kottagyűjtemény feldolgozása

Békéssy Lili: „A nézőhely teljes kivilágítása mellett”: ünnepi előadások a Pesti Magyar/Nemzeti Színházban (1838–1867)

Riskó Kata: Népies elemek Erkel Bánk bánjában

Pintér Csilla Mária: Caritas non aemulatur: Othello, Bánk

Loch Gergely: „Eduárd és Kunigunda”: pillanatok a közzene életéből

Richter Pál: Style hongrois és magyar zenei hagyomány: a népies zene és a népzene kölcsönhatásai

Halász Péter: Az ítész és a tudomány

Molnár Szabolcs: Kállay Ferenc és a magyarországi operaesztétika kezdetei

Szabó Ferenc János: „A modern magyar opera – kemény dió”: Kálmán Imre operakritikái (1904–1909)

Mikusi Balázs: „Ez teljesen privát beszélgetés”: Ligeti György és Fábián Imre életműinterjúja

Dalos Anna: A magányos hős apoteózisa: magyar opera, 1968–1988

Péteri Lóránt: Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete

Kusz Veronika: Zongora, háború, Bartók: Dohnányi 2. zongoraversenyéről

Ozsvárt Viktória: Bartók-hatások Lajtha László 7. szimfóniájában

Ránki András: Ujfalussy József Bartók-képe

Vikárius László: Bartók, Vázlatok: adalékok az ötödik szám keletkezéséhez

Büky Virág: „Wuth über den unterbrochenen Besuch”: elrajzolt lányalakok Bartók műveiben

Nakahara Yusuke: A Mikrokosmos egyik utolsó darabja Svájcból

Somfai László: „Igaz, hogy egy időben a tizenkéthangú zene egy fajtájához közeledtem”: az Etűdök op. 18 közreadásának alternatívái a Bartók-összkiadásban