Jeney 70 – ülésszak a zeneszerző hetvenedik születésnapja tiszteletére (2013. március 14.)


A konferencia meghívója, részletes programja

A konferencián elhangzott előadások szövegei

Kovács Sándor: Itt a vég, Pozsgay elvtárs
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Molnár Szabolcs: „Keresem a szót”, avagy miként reflektál a kritika az újdonságra
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Dalos Anna: Ellenzékiség, neoavantgárd, kettős beszéd. Az Új Zenei Stúdió hetvenes évekbeli kontextusáról
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szitha Tünde: „Bár mi csináltuk, az Új Zenei Stúdiót ő alapította.” Simon Albert, a tanár és szellemi vezető
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Déri Balázs: Töprengések a kortárs egyházzeneírás lehetőségeiről és lehetetlenségéről
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Farkas Zoltán: Woher? Wohin? Jeney Zoltán kontrafaktum-technikája
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

 

Konferencia az 50 éve elhunyt Lajtha László emlékére (2013. február 16.)

 

A konferencia meghívója, részletes programja

A konferencián elhangzott előadások szövegei

Solymosi Tari Emőke: „…comme une fleur.” Lajtha levelei „Európa lelkiismeretéhez” (megjelent [más címmel]: Magyar Szemle, új folyam XXIII. 3-4. szám, 2014. április, 83-92.)
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szekfű András: Lajtha és Höllering. Zene és film viszonyának a korban új megközelítése
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Pálóczy Krisztina: Népének-kutatás az 1950-es években. A Lajtha-csoport – egy kiállítás margójára
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Pávai István: Bözödi György és Lajtha erdélyi gyűjtései
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Sebő Ferenc: Buházi, az erdélyi „levágásos” prímás
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Berlász Melinda: Mit ígér Lajtha László Összegyűjtött írásainak második kötete?
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Erdélyi Zsuzsanna: A Lajtha-csoport hőskora
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Tari Lujza: Lajtha László hangszerkutatása, mai tanulságokkal
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Ferenc János: Lajtha László fiatalkori zongoraművei
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Biró Viola: A szerenád-hang továbbélése Lajtha Erdélyi esték című vonóstriójában (megjelent [más címmel]: Magyar Zene LI. évfolyam, 3. szám, 2013. augusztus, 323–334)
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Halász Péter: Egy mű képmásai. A 8. szimfónia szerzői értelmezése és kortárs recepciója
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

 

Megőrzés, kutatás, megosztás – bemutatkoznak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont archívumai, gyűjteményei, adatbázisai (2013. január 17-18.)

 

A konferencia meghívója, részletes programja

 

A konferenciáról készült videó-összefoglaló ide kattintva érhető el

 

Tudományos ülésszak a 70 éves Berlász Melinda tiszteletére (2012. november 29.)

 

A konferencia meghívója, részletes programja

A konferencián elhangzott előadások szövegei

Tallián Tibor: Scener ur ett vetenskapligt äktenskap
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szalay Olga: Berlász Melinda munkásságának népzenetudományi jelentősége
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Biró Viola: Budapesti Hangversenyek Adatbázisa – történet és jelen
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Gombos László: A Huber–Hubay család a 19. századi zeneélet sakkjátszmájában
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kovács Ilona: Dohnányi és a tánc
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kusz Veronika: Dialógus és dráma Dohnányi vonós versenyműveiben
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Dalos Anna: Modernitás-értelmezések a húszas évek új magyar zenéjében
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Szabó Ferenc János: Erdős Richárd 1908-as Bartók-hanglemeze
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Bozó Péter: Műfaji hagyomány és politikai kisajátítás Vincze Ottó Boci-boci tarka című operettjében
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Retkes Attila: A modern magyar jazz születése és fogadtatása (1962–1964)
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Halász Péter: Különutak – Decsényi János zenéje az 1960–1980-as években
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Németh G. István: Bartók-allúziók és -idézetek Csíky Boldizsár és Vermesy Péter hangszeres kompozícióiban
A tanulmány teljes szövege  • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Kerékfy Márton: Egy elvetett népzenei kollázs. Ligeti György: Hegedűverseny, első változat, I. tétel (1990)
A tanulmány teljes szövege   (Magyar Zene 2013. február) • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt

Péteri Lóránt: „A mi népünk az Ön népe, de az enyém is…”. Kodály Zoltán, Kádár János és a paternalista gondolkodásmód
A tanulmány teljes szövege  (Magyar Zene 2013. május) • Magyar nyelvű absztrakt • Angol nyelvű absztrakt