Töredék-katalógus


 

A Régi Zenetörténet Osztály Fragmenta adatbázisa a középkori Magyarország területéről származó, töredékesen fennmaradt 12–16. (bizonyos esetekben 17–18.) századi kottás liturgikus forrásokat foglalja rendszerbe. Alapjául Szendrei Janka 1981-ben közreadott, a 131 teljes forrás mellett 655 töredéket ismertető katalógusa szolgál. Az azóta csaknem a kétszeresére növekedett és folyamatosan gyarapodó kottás töredékállomány leírása a medievisztika, azon belül a zenei medievisztika és forráskutatás korszerű igényeit szem előtt tartva készül Czagány Zsuzsa irányításával. Az alapvető kodikológiai és paleográfiai adatok - műfaj, proveniencia, a kottaírásfajta, a keletkezés helye és ideje, a lelőhely (gyűjtemény és jelzet), valamint a hordozókönyv történeti-könyvészeti jellemzői - föltüntetése mellett részletes és pontos tartalmi, zenei-dallami és zenei-paleográfiai leírásokban mutatjuk be az egyes tételeket. Ez azt jelenti, hogy (1) aprólékosan ismertetjük a földolgozott töredékek liturgikus tartalmát, kiemelve a hagyományozás szempontjából fontos, rítusszerű vonásaikat; (2) meghatározzuk és átírásban közreadjuk az adott térségre, hagyományra jellemző dallamokat, egyedi zenei variánsokat; (3) jellemezzük a töredékek notációját, kijelölve azok helyét nemcsak az alapvető középkori hangjegyírásfajták, hanem közép-európai változataik között is.

Az adatbázis fölépítésében külön gondot fordítunk az azonos kéziratos forrásból származó töredékekre, valamint azokra a fragmentumokra, melyek valamely ismert magyarországi kódexből származnak. Egyik legfontosabb célunk épp ezen, az idők folyamán egymástól elszakadt, olykor különböző városok, sőt, különböző országok gyűjteményeiből előbukkanó töredékek virtuális egyesítése. A virtuális rekonstrukciót elősegíti a Fragmenta integrációja a hasonló célokkal készülő CANTUSINDEX nemzetközi adatbázis-hálózat rendszerébe.

 

Toredekkatalogus