MTA Zenetudományi Intézet

Zenetudományi Szakkönyvtár

A könyvtár adatai:

A könyvtár honlapja: www.zti.hu/konyvtar
online keresőrendszere (OPAC):  HUNTÉKA
címe: 1014 Budapest, Táncsics u. 7.
telefonszámai: 214-6770/ 302, 307, 308
fax: 372-9282

A könyvtár vezetője:
Benyovszky Mária
Könyvtáros:

Loch Gergely

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő – csütörtök: 10-16

Péntek: 10-13

 

MTA Zenetudományi Intézet Könyvtára korlátozott nyilvánosságú, tudományos szakkönyvtár. Gyűjti a magyar zenetörténet, népzene, néptánc irodalmát, az általános zenetörténet, népzene, néptánc fontosabb dokumentumait, a rokontudományok/határterületek legfontosabb irodalmát, az intézeti kutatásokhoz nélkülözhetetlen segédkönyveket


A Könyvtár egyidős az Intézettel. 1961-es alapításakor az MTA Bartók Archívuma könyvtáraként működött. Kezdettől fogva gyűjti a magyar zenetörténet dokumentumait, valamint az általános zenetörténet fontosabb publikációit. A jelenlegi gyűjtemény alapját az 1967-ben elhunyt zenetörténész, Major Ervin könyvtárának megvásárlása (1968) vetette meg. 1974 januárjában az 1953-as alapítású MTA Népzenekutató Csoportot egyesítették az Zenetudományi Intézettel. Ekkor egészült ki a Könyvtár állománya a magyar népzene és néptánc számottevő irodalmával. Jelentősebb hagyatékok: 1970 Dohnányi hagyaték, 1971 Gottschalk/Liszt hagyaték, 1975 Sgambatti/Liszt hagyaték, 1977 Isoz hagyaték, 1989 Rajeczky Benjamin könyvei, 1990 Rácz hagyaték.


Néhány fontosabb számszerű adat a könyvtár állományáról: 25500 könyv, 7700 bekötött folyóirat, 550 különlenyomat, 15000 kotta, 7800 hanglemez, CD, 4800 kézirat.

 

 

Katalógusok:

Hagyományos katalógusok:

 • könyvek betűrendes katalógusa
 • kották betűrendes katalógusa
 • hangzó anyagok (hanglemez, kazetta, CD)
 • folyóiratok betűrendes katalógusa
  (csak a belső hálózatról elérhető)
 • tárgyszó katalógus
 • kéziratok nagyobb egységeiről nyomtatott katalógusok
  valamint fond-jegyzékek tájékoztatnak
 • szolgálati katalógus (belső használatra)
 • helyrajzi katalógus (belső használatra)

Számítógépes adatbevitel 1994-től MikroISIS majd  Huntéka rendszerben. Az adatbázis feltöltése folyamatos.

 

 

A könyvtár szolgáltatásait elsősorban az intézeti munkatársak, más akadémiai kutatóhelyek munkatársai valamint a Zeneakadémia engedéllyel rendelkező doktorandusai vehetik igénybe.


A könyvtár munkatársai szerkesztik A magyar zenetudomány bibliográfiáját, mely az 1978-tól megjelenő intézeti évkönyvben, a Zenetudományi dolgozatok-ban kerül kiadásra.


A könyvtárnak járó kurrens folyóiratok:

Archiv für Musikwissenschaft

Ars Organi

Congress Research in Dance

Early Music

Eighteenth-century Music

Ethnomusicology

Etudes Tsiganes

Fontes Artis Musicae

Galpin Society Journal

Hudební Rozhledy

Hudební Vĕda

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music

Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie

Jahrbuch für Volksliedforschung

Journal of Music Theory

Journal of Musicology

Journal of the American Musicological Society

Journal of the Royal Musical Association

Music and Letters

Musical Quarterly

Musicologica Slovaca

Die Musikforschung

Muzikoloąki Zbornik

MusikTexte - Zeitschrift für Neue Musik

Musiktheorie

Muzyka

Narodna Umjetnost

Neue Zeitschrift für Musik

Nineteenth Century Music

Nineteenth-Century Music Review

Notes

Österreichische Musikzeitschrift

Perspectives of New Music

Plainsong and Mediaeval Music

Revue Musicale de Suisse Romande

Revue de Musicologie

Richard Strauss Blätter

Tempo

 

 

Acta Ethnographica

Ars Hungarica

Ethnographia

Helikon Irodalomtudományi Szemle

Irodalomtörténet

Irodalomtörténeti Közlemények

Könyvtári Figyelő

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros

Magyar Egyházzene

Magyar Könyvszemle

Magyar Nyelv

Magyar Nyelvőr

Magyar Tudomány

Magyar Zene

Muzsika

Operamagazin

Parlando

Studia Musicologica

Századok

Táncművészet

Történelmi Szemle

Zeneszó

 

 

 

 

 

 

LINKEK:

 

Könyvtárak, katalógusok

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

MTA Publikációs Adattárak

ELTE Központi Könyvtár

Szegedi Egyetemi Könyvtár

Debreceni Egyetemi Könyvtár

Pécsi Egyetemi Könyvtár

Huntéka könyvtárak

Hunopac

 

 

Nemzeti könyvtárak, katalógusok

Országos Széchényi Könyvtár

Bibliothèque nationale de France

British Library

Deutsche Nationalbibliothek

Biblioteca nazionale centrale di Roma

Biblioteca Apostolica Vaticana

Österreichische Nationalbibliothek

Library of Congress

 

 

e-könyvtárak, adatbázisok

Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK)

Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK)

Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA)

Humanus (Humántudományi tanulmányok)

Mokka (Magyar Országos Közös Katalógus)

Center for the History of Music Theory and Literature

 

Kéziratkatalógusok:

Szepesi Zsuzsanna: Major Ervin gyűjteményének kéziratai, 1-3. közlemény. In Zenetudományi dolgozatok 1986. 263-300. p., 1987. 259-279., 1988. 333-347. p.

Szepesi Zsuzsanna: Az MTA Zenetudományi Intézet Könyvtárának Dohnányi-gyűjteménye. Fond 4/1-2266. 1-2. rész. In Dohnányi évkönyv 2004. 427-512. p.,
2005. 427-476. p.

Szepesi Zsuzsanna: Az MTA Zenetudományi Intézet Könyvtárának Sgambatti-Liszt hagyatéka. Fond 6/1-53. In Zenetudományi dolgozatok 2006/2007. 243-251. p.