Fügedi János

 

 

                                                                        Publikációk

 

 

Könyvek

 

                                                                           

 

 

 

Takács András - Fügedi János: Gömöri népi táncok. Madách, Bratislava, 1992

Fügedi János: Lábán-kinetográfia balett táncosoknak – Alapfok. Magyar Táncművészeti Főiskola – Planétás, Budapest, 1998

Fügedi János – Takács András: A Bertóké és társai – Jóka falu hagyományos táncai. Csemadok – MTA Zenetudományi Intézete, Dunaszerdahely, 2005

Sergio de la Ossa - Xabier Iglesias - János Fügedi - Juan Parga: Así fan os bailadores... Repertorio de iniciacion aos bailes e danzas de Galicia. Dos Acordes S.L, Baiona, 2009

 

 

Tanulmányok

 

A néptánc számítógépes elemzésének lehetősége. Zenetudományi Dolgozatok 1988. Budapest. 278-282

Tánc és számítógép. Tánctudományi Tanulmányok 1988-1989. szerk.: Major Rita. Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Tagozata. Budapest, 1989, 183-195.

Dance Notation and Computers. 1991 Yearbook for Traditional Music 1991, 101-111

An experiment on creating a computer retrieval system for Labanotation. Proceedings of the Seventeenth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, August 1 - August 12, 1991. held at MTA Zenetudomanyi Intezet, Budapest. pp 146-152

A Lábán-kinetográfia irányrendszerének problémái. Zenetudományi Dolgozatok 1990-91. Budapest, 249-267

An analysis of elbow rotation. The elbow rotation and the understood bending of arm. The Labanotator No.70

Tánclejegyző rendszerek I. Táncművészet XVIII. évf. 1993. 1-2. sz.48-49

Tánclejegyző rendszerek II. Táncművészet XVIII. évf. 1993. 3-4. sz. 49-51.

Tánclejegyző rendszerek III. Táncművészet XVIII. évf. 1993. 5-6. sz. 47-49.

The direction system of Labanotation/Kinetography Laban. A Clarficarion and Proposal. 18th Biennal Conference of ICKL, Technical Papers. July 29 - August 4, 1993. Vassar College, Poughkeepsie, New York, USA.

Analyzing dance structure and motive collections by computer - DanceStruct 1.0. Proceedings of the Nineteenth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, July 23 - July 30, 1995. held at Fiap Jean Monnet, Paris, France. p. 71-82

A proposal for a revised system of intermediate directions and for standard palm facing. Presented at the 16th Conference of the Internationa Council of Kinetography Laban, July 31 – August 10, 1989, Toronto. In Proceedings of the 18th Biennal Conference of ICKL, July 29 - August 4, 1993. Vassar College, Poughkeepsie, New York, USA. p. 40-60

Tánclejegyzés és táncelemzés számítógéppel. Tánctudományi Tanulmányok 1994-1995. Magyar Táncművészek Szövetsége, Budapest, 1995. 173-197

Analyzing dance structure and motive collections by computer - DanceStruct 1.0. Proceedings of the Nineteenth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, July 23 - July 30, 1995. held at Fiap Jean Monnet, Paris, France. 71-82

An Analysis and Classification of Springs. Proceedings of the Twentieth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, August 8 - 14, 1997, held at the Hong Kong Academy for Performing Arts, Hong Kong.

Computer Applications in the Field of Dance Notation. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 39/2-4. 1998. pp.421-441.

Springs in Traditional Dance: An Analysis and Clarification. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40/1-3, 1999, 159-188.

The Effect of Cognitive Factors to Human Movement. Proceedings of the Twenty-First  Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, July 25 - 30, 1999, held at the Institut del Teatre Barcelona, Spain. p.149-154

Ugrástípusok a néptáncban.  Zenetudományi Dolgozatok 1999. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 161-186

Dance Notation as a Cognitive Aid – Experimental Labanotation Research for Dance Education. Proceedings of the Twenty-Second Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, held at Department of Dance, The Ohio State Univesity, Columbus, USA, July 26-August 2, 2001, 101-110

Kognitív tényezők a tánc tanításában – mozgáspszichológiai háttér. Tánctudományi Tanulmányok 2000–2001, Magyar Tánctudományi Társaság, Budapest, 88-100

Mozgáskogníció és tánclejegyzés. Zenetudományi Dolgozatok 2001–2002, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 273-287

Movement Cognition and Dance Notation. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 44/3-4, 2003, 393-410

Táncszerkezet és motívumhasználat Jakab József pontozóiban. Zenetudományi Dolgozatok 2004-2005, 259-318

A mozdulatellentét elve néptáncaink motívumalkotásában. FolkMAGazinXIII. évfolyam, 2006. 3. szám, 38-40

(Jakabné Zórándi Máriával) A mozgáskreativitás fejlesztése a néptánctanítás eszközeivel. Kalokagathia XLII. évf. 2004. 1-2.sz. 166-171

A táncnotáció hatása a mozgáskognitív képesség fejlődésére. Iskolakultúra, 2006. 11. sz. 108-122

A mozdulatellentét elve néptáncaink motívumalkotásában. Folkmagazin XIII. évfolyam, 2006. 3. szám, 38-40

Táncszerkezet és motívumhasználat Jakab József pontozóiban. Zenetudományi Dolgozatok 2004-2005, 259-318

A táncnotáció hatása a mozgáskognitív képesség fejlődésére. Iskolakultúra, 2006. 11. sz. 108-122

Notation on Film, Notation for Film. Proceedings of the Twenty-Fourth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, held at Laban, London, UK, July 29-August 4, 2005, 2-103-108

Lábán Rudolf. Parallel, 2007. No.4., 4-9

Háromrészes pontozó. Folkmagazin, XIV. évfolyam, 2007. 3. szám, 48-49

A mozdulatpár mint motivikus mikrostruktúra Jakab József pontozóiban. Pesovár konferencia jegyzőkönyv. Pápa

Az érintő gesztusok időegység írásmódja. Tánchagyomány: átadás és átvétel. Szerk.: Barna Gábor, Csonka-takács Eszter, Varga Sándor, Néprajz és Kulturális Antropológia Tanszék, Szeged. 2007, 101-116

A simplified use of consequitve foot hooks. Proceedings of the Twenty-Fifth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, held at Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Mexikco City D.F., Mexico, July 29-August 5, 2009, 24-25

 Traveling areal turns arriving on both legs. Proceedings of the Twenty-Fifth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, held at Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Mexikco City D.F., Mexico, July 29-August 5, 2009, 26-28

Notation of leg circles. Proceedings of the Twenty-Fifth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, held at Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Mexikco City D.F., Mexico, July 29-August 5, 2009, 29-32

Unit timing of touching gestures. Proceedings of the Twenty-Fifth Biennal Conference of the International Council of Kinetography Laban, held at Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Mexico City D.F., Mexico, July 29-August 5, 2009, 33-48

A táncírás használatának hatása a tánctanulásra. In Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. (Sorozatszerkesztő: Bolváry Takács Gábor) Tudományos konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán, 2007. november 9-10. 159-163

 Lábán Rudolf – az új tánc útjainak látnoka. In Lábán Rudolf: Táncnak szentelt élet. L’Harmattan, Budapest, 2009, 7-22

 A magyar néptánc bokázóinak rendszere. Tánctudományi Közlemények 2009/1. I. évfolyam 1. szám, 30-47

 Egyszerűsítések a magyar táncírás gyakorlatban. Zenetudományi Dolgozatok 2008, 345-358

A mozdulatpár mint motivikus mikrostruktúra Jakab József pontozóiban. In Felföldi László - Müller Anita (szerk.) Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban – Pesovár Ernő emlékezete. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2010, 37-46

 

Cikkek

 

Mi a kinetográfia? in.: Élet és Tudomány XLIII.évf.12.sz. 1988. III. 18., 362-363

Mitikus mozdulatharmónia. Táncművészet 1990. XV.évf.3.sz. 20-23

Tánciskola Magyarózdon. Táncművészet 1990. XV.évf.3.sz. 12-14

Tánc-technokraták I. Táncművészet 1992. XVII.évf. V-VI.sz..51-52

Tánc-technokraták II. Táncművészet 1992. XVII.évf. VIII-IX.sz. 50-51

Szentpál Mária emlékére.  FolkMAGazin, 1995/1. 26

Lenthangsúlyos kalotaszegi. FolkMAGazin. 1995/2. 4

Mezőségi román táncrend. FolkMAGazin, 1995/3. 7-8

Elmaradt interjú Szentpál Máriával. Táncművészet 1995 4-5-6. sz. .46-47

A tánckutató, aki utat mutatott - Szentpál Mária emlékezete. Zene, zene, tánc, 1995-96/3-4.szám, 34-35

A tánc múltja Bodrogközben. Zempléni Múzsa II. évfolyam, 1. sz.2002. február, 87-89

TáncFA állítás. FolkMAGazin 2002 – Tavasz. IX. évfolyam 1. sz., 34

Megemlékezés Lányi Ágostonról. FolkMAGazin, XI. évfolyam 2004. 1. sz. 28-29

Pontozó a legényesversenyen. FolkMAGazinXII. évfolyam, 2005. 3. szám 36-39

Ízlés és vélemény. FolkMagazin XII. évfolyam, 2005. 6. szám, 40-41

Lábán itthon. Ellenfény, 2008/10, 43

Táncírás-szimpóziumok Magyarországon. FolkMAGazin, 2009/1, XVI. évfolyam, 1. szám, 40-42

Hozzászólás Könczei Csongor dolgozatához. Művelődés, LXII. évfolyam 9. szám, 2009. szeptember, 18-19

A notáció szerepe a tánc tudományos feldolgozásában. Művelődés, LXII. évfolyam 9. szám, 2009. szeptember, 21-23

Az európai tánckultúra mérföldköve. Zempléni Múzsa, IX. évfolyam, 4. (36.) szám, 2009. Tél, 67-69

 

Internet

A magyar néptánc típusai. Projektvezető, szerkesztő és szerző. 2006. Lelőhely: SDT Sulinet Digitális Tudásbázis – Művészetek/Ének-zene; http://sdt.sulinet.hu

Néptánc Adatbázis - Filmtár. Projektvezető, szerkesztő. 2006. Lelőhely: MTA Zenetudományi Intézet Honlap; http://db.zti.hu/neptanc/tanc.asp

Néptánc Adatbázis - Motívumtár. Projektvezető, szerkesztő, tánclejegyző, táncírás grafika. 2006. Lelőhely: MTA Zenetudományi Intézet honlap; http://db.zti.hu/neptanc/mot.asp