Fügedi János

 

Megjelent tánclejegyzések

 

Ernő Pesovár: Typen und Entstehung des Csárdás. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 29, 1987. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 160-265.

Lassú és friss csárdás. Madocsa. Tit.1017.

 

Péterbencze Anikó: Táncok és táncos szokások Csíkszentdomokoson. Déryné Művelődési Központ, Jászberény. 1989.

 

Verbunk. Csíkszentdomokos. Tit.1199. in.:

Féloláhos. Csíkszentdomokos. Tit.1200.

Féloláhos. Csíkszentdomokos. Tit.1202.

Lassú és sebes magyaros. Csíkszentdomokos. Tit.1198.

 

 

Magyar Néprajz VI. Hoppál Mihály (szerk.), Akadémia Kiadó, Budapest. 1990.

 

Féloláhos. Gyimesközéplok. Tit.1194.

Legényes. Bogártelke. Tit.1193.

Ritka legényes, "Ritka tempó". Szék. Tit.1171.

Kettős jártatója és sirülője. Gyimesközéplok. Tit.1195.

Lassú és friss csárdás. Nagyecsed. Tit.1197.

Lassú és friss csárdás. Madocsa. Tit.1017.

 

 

Takács András: Povodné madarské l'udové tance IX. - Eredeti magyar népi táncok IX. Osvetovy Utav, Bratislava. 1990. pp.30-42.

 

Csárdás. Szilice. Ft.1332.2, Tit.1226. (megjelenés szövegesen).

Csárdás. Szilice. Ft.1332.2, Tit.1227. (megjelenés szövegesen).

Csárdás. Szilice. Ft.1332.7, Tit.1228. (megjelenés szövegesen).

 

 

Takács András – Fügedi János: Gömöri népi táncok. Madách, 1992

 

            Botos pásztortánc – motívumok

Tréfás lakodalmi verbuválás – motívumok

Lassú és friss csárdás – motívumok

Vasvári verbunk. Szilice. Ft.632.1, Tit.522

Vasvári verbunk. Szilice. Ft.632.8, Tit.524

Vasvári verbunk. Berzéte. Ft.710.8, Tit.526

Csárdás. Berzéterkőrös. Ft.710.2e, Tit.526

Csárdás. Szilice. Ft.1332.2, Tit.1225

Csárdás. Szilice. Ft.1332.2, Tit.1226

Csárdás. Szilice. Ft.1332.2, Tit.1227

Csárdás. Szilice. Ft.632.3, Tit.523

 

 

Balázs Gusztáv: A nagyecsedi oláh cigányok tánchagyománya. Cigány Néprajzi tanulmányok 3. Magyar Néprajzi Társaság, 1995

 

Cigánytánc – női szóló. Balázs G. videofelvétele. Tit.1230

Páros cigánytánc. Balázs G. videofelvétele. Tit.1231

Cigányos csárdás. Balázs G. videofelvétele. Tit.1232

 

 

Ratkó Lujza: "Nem úgy van most, mint volt régen..." A tánc mint tradíció a nírségi paraszti kultúrában.Nyíregyháza - Sóstófürdő, 1996.

 

Lassú és friss csárdás. Érpatak. Ft. 917.8, Tit.1234

Lassú és friss csárdás. Bököny. Ft. 280.11., Tit.1235
Lassú és friss csárdás. Bököny. Ft. 280.12 , Tit.1236
Hármas csárdás. Geszteréd.    Ft. 281.14, Tit.53

Verbunk   Ft. 281.1, Tit.1241

Csárdás egyedül. Bököny.   Ft. 280.3, Tit.1243

Tánckezdő férfiszóló. Érpatak. Ft. 1035.1, Tit.1242

 

 

Pesovár Ernő: A magyar páros táncok. Planétás, 1997.

 

Páros dus. Rábatamási. Ft. 911, Tit.1206.

Kettős jártatója és sirülője. Gyimesközéplok.    Ft.1063.4, Tit.1195.

Lassú és friss csárdás. Madocsa. Ft.624, Tit.1017.

Lassú és friss csárdás. Rimóc. Ft. 1164.5, Tit.1203.

Lassú és friss csárdás. Nagyecsed.  Ft. 640.2,    Tit.1197.

 

Pesovár Ernő: Rituális körtáncaink szakrális és profán vonásai. in: Kővágó Zsuzsa (Szerk.) Tánctudományi Tanulmányok. Magyar Tánctudományi Társaság, Budapest, 1997, 109-119

 

Betlehemes pásztortánc Ft.838/II.a, Tit. 1261

 

 

Karcagi Gyuláné: Gyermekjátékok, gyermektáncok az Alsóerdősori iskolában. Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola, 1998.

 

Koreográfiák:

Karcagi Gyuláné: Játékfűzés – Bújj, bújj, zöldág

Karcagi Gyuláné: Játékfűzés – Cincom-láncom

Nagy István: Cigándi játékok

Tímárné Nagy Erzsébet: Zempléni táncok

Laknerné Brüchler Andrea: Icipolka

Mihályi József: Botostánc

Tóth Ferenc: Kalocsai táncok

Gyalog László: Cegapec

Dr. Osskó Endréné: Kataköszöntő  (csak kinetogramba átírás)

 

 

Pesovár, Ernő: Conclusions on the Study of Some Polish and Hungarian Cople Dances: the „góralski” and „ugrós”. Kubinowski, Darius (Ed.) Taniec – choreplogia – humanistyka. Tom Jubileuszowy dedykowany Profesorowi Roderykowi Langemu. RHYTMOS, Poznan, 2000, 193-208

 

Góralski. Podhale. Ft.826.7, Tit.1289

 

 

Farkas Zoltán: Néptánc alaptechnikák módszertana – Ugrós – lakócsai táncok – kalotaszegi csárdás. Planétás, Budapest, 2001

 

Ugrós táncok – módszertani gyakorlatok

Lakócsai táncok – módszertani gyakorlatok

Kalotaszegi csárdás – módszertani gyakorlatok

 

 

Néptáncaink tanítása – Ugrós táncaink. Szerk. Zórándi Mária, Planétás Kiadó, Budapest, 2003

 

Sárközi ugrós  – módszertani gyakorlatok

Rábaközi dus – módszertani gyakorlatok

Somogyi páros ugrós – módszertani gyakorlatok

Dél-alföldi oláhos – módszertani gyakorlatok

Felső-Tisza-vidéki ugrósok – módszertani gyakorlatok

Gyimesi féloláhos – módszertani gyakorlatok

Kanásztánc és seprűtánc – módszertani gyakorlatok

 

 

Fügedi János – Takács András: A Bertóké és társai – Jóka falu hagyományos táncai. Csemadok – MTA Zenetudományi Intézete, Dunaszerdahely, 2005

 

Bertóké verbunk. Jóka. Ft.1172.16, Tit.1316

Bertóké verbunk. Jóka. DVDt.9, Tit.13124

Üveges verbunk. Jóka. DVDt.9, Tit.1326

Barátoké verbunk. Jóka. Ft.1172.17, Tit.1317

Kozáktánc. Jóka. DVDt.10, Tit.1332

Dudatánc és frisse. Jóka. DVDt.9, Tit.1325

Lassú csárdás. Jóka. Ft.1172.38, Tit.1318

Friss csárdás. Jóka. Ft.1172.39, Tit.1319

Lassú csárdás. Jóka. Ft.1172.38, Tit.1320

Friss csárdás. Jóka. Ft.1172.39, Tit.1321

Sottis. Jóka. Ft.1172.12, Tit.1331

Mazur. Jóka. Ft.1172.11, Tit.1330

Tapsipoka. Jóka. Ft.1172.8, Tit.1328

Fenyegetős-tapsikolós. Jóka. Ft.1172.7, Tit.1327

Sétapolka. Jóka. Ft.1172.10, Tit.1329

Négyes. Jóka. Ft.1172.9, Tit.1325