Dr. Felföldi László

(szakmai életrajz)

Személyi adatok

Született 1947. augusztus 12. Szeged (Magyarország)

Nős, három gyermek apja (két leány, egy fiú)

Képzettség

- Középiskola: Szántó Kovács János Gimnázium Balassagyarmat 1961-1965

- Egyetem: József Attila Tudományegyetem, Szeged 1967-1972

Diploma: angol-orosz nyelv és irodalom, néprajz

- Egyetemi doktori fokozat Szeged, 1984

- Nyelvtudás: magyar (anyanyelv), angol, orosz

Munkahelyek:

- Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, Makó 1973-1983

- MTA Zenetudományi Intézet, Budapest

            Munkatárs 1984-1985

            Tudományos titkár 1985-1988

            Osztályvezető 1989-

Kitűntetés:

A Magyar Köztársaság Érdemkeresztje Ezüst fokozat

Terepmunka

- A Dél-kelet Alföld tánchagyományának monografikus kutatása (főként magyarok, cigányok és szerbek) 1972-1984

- A magyarországi nemzeti kisebbségek tánchagyománya 1984-1988

- A környező országok magyarságának tánchagyománya  1991-1990

-A Malozsa völgy tánchagyományának monografikus kutatása 1986-1991

- Összehasonlító néptánckutatás a Volga vidéki finnugor és törökös népek körében 1991-1996

- Előadó központú tánckutatás Magyarózdon (Erdély, Románia) 1996-2000

Szakmai szervezetekben való tagsága, tevékenysége

- Magyar Néprajzi Társaság  - 1973- , a Népzenei és Néptánc szakosztály társelnöke, elnőke 1990

- Magyar Tánctudományi Társaság , tag 1990-

- Magyar Szemiotikai Társaság, tag 1995-,

- MTA Uralisztikai Komplex Bizottság , tag 1990-1995

- MTA Néprajzi Bizottság, tag 1994-1995

- A Magyar UNESCO Bizottság Kulturális Szakbizotsága,tag 1994-1996

- Martin György Alapitvány A Kuratórium tudományos titkára 1990

- A Hagyományos Zene Nemzetközi Tanácsa (ICTM), a Tánc Munkacsoport tagja  1987

- Az Európai Folklór Központ, igazgatója 1997

- Az Európai Folklór Központért Egyesület,  elnök 1998-

Szakmai konferenciák szervezője:

- A Hagyományos Zene Nemzetközi Tanácsa Tánc Munkacsoportja, 16. szimpoziuma, Budapest, 1990

- Martin György Emlékülés, 1991, Budapest

- A finnugor és törökös népek tánc- és zenei hagyománya, Szeged, 1995

- A magyarországi folklórarchívumok számítógépes adatbázisának megteremtése, Budapest, 1997

- Multikulturális Európa: Illúzió vagy valóság, Jászberény 1998

- Hitelesség: Kié a hagyomány? Szekszárd, 1999.

- A finnugor népek folklórhagyománya az ezredfordulón, Székesfehérvár, 2000

Hazai és nemzetközi szakmai programokban való részvétel:

- OTKA, Számítógéppel segített összehasonlító néptánc morfológia 1999-2002

- Az európai táncfilm archívumok, mint az európai kulturális örökség része 1999-2002, Európai Bizottság

- Európa népzenei panorámája, 1999-2001, Európai Bizottság

Kiadványszerkesztés

ECTC Bulletin Number 1 1996, Number 4 1998. Budapest, Európai Folklór Központ.

Zenetudományi dolgozatok (Az MTA Zenetudományi Intézet évkönyve, társszerkesztő Lázár Katalinnal 1988, 1989, 1990-1991.

“Essays on Folk Dance and Folk Music from Central and Eastern Europe.” (Preceedings of the Conference Commemorating the 60th Anniversary of György Martin`s Birth. Budapest, 1992 February.) Acta Ethnographica Hungarica Tom. 39. Vol. 1-2. Budapest, 1995. (vendégszerkesztő)

“Multicultural Europe: Illusion or reality.” Ed. by László Felföldi and Ildikó Sándor. Budapest, European Centre for Traditional Culture 1999. Bibliotheca Traditionis Europae 1.

Válogatott írások

1981. “Problemü izuchenija horeograficheskogo nasledija finno-ugorskih narodov.” (A finnugor népek tánckutatásának problémái) Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, Turku 20-27. VIII. 1980. 8. 166-171. Turku, Finland Suomen Kielen Seura.

1985. “Vengerskie pohoronnüe tancü.” (A magyar halottas táncok) Congressus Sextus Internationalis Fenno-Ugristarum Syktyvkar 1985. Budapest, 295-300.

1995. “Interpretation of the Folk Dances Related Pictures from the Bikkessy Album.” Acta Ethnographica Hungarica Tom. 39. Vol. 1-2. 205-216. Budapest.

1996. “The Connection of Dance and Music. Over or Under-estimation of Their significance.” in Dance, Ritual and Music. Proceedings of the 18th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, ICTM August 9-18, 1994 in Skierniewice, Poland. Warsaw, 189-196.

1996. “Folk Dance and Prehistory.” Acta Ethnographica Hungarica Tom 41. Vol. 1-4. 149-154. Budapest.