Bianca Temes fotóBianca Ţiplea Temeş, musicologist from Cluj-Napoca and researcher of the lifework of György Kurtág and György Ligeti, passed away one day after her 54th birthday, on 22 November 2023. She studied musicology at the Gh. Dima Academy of Music in Cluj and earned her PhD in Musicology from the National University of Music in Bucharest. With the support of major scholarships, she studied and conducted research in Madrid, Cambridge, Berlin, and in the collections of the Paul Sacher Foundation in Basel. In addition to teaching music theory at the Cluj Academy of Music, she was program manager of the Transylvania State Philharmonic for many years. Since 2016, she had organized the biennial programs of the Cluj Ligeti Festival (A Tribute to György Ligeti in his Native Transylvania), of which she was founding director: in addition to major concerts, she organized in the framework of the festival musicological conferences on the oeuvre of György Ligeti and his contemporaries. The conference papers were published in a series of books edited by her, which have become a key part of the literature on Ligeti. As a Romanian musicologist from Cluj-Napoca, she played a decisive role in the revival of Hungarian-Romanian musical relations. She gave several lectures at conferences organized by the Institute for Musicology RCH and maintained friendly relations with several staff members of the Institute. Her enthusiasm, openness, impartiality as well as her commitment and desire to build on the works of Ligeti and Kurtág will remain an example for both present-day and future generations of musicologists. We will preserve her memory.

 

S-a stins din viaţă Bianca Țiplea Temeș

La numai o zi după ce a împlinit 54 de ani, în data de 22 noiembrie 2023, s-a stins din viață Bianca Țiplea Temeș, muzicolog din Cluj-Napoca, cercetător al operei lui György Kurtág și György Ligeti. A absolvit secția de muzicologie a Academiei de Muzică Gh. Dima din Cluj-Napoca și a obținut titlul de doctor în muzicologie la Universitatea Națională de Muzică din București. A avut posibilitatea de a studia și cerceta cu sprijinul unor burse importante la Madrid, Cambridge, Berlin precum și la colecțiile Fundației Paul Sacher din Basel. Timp de mai mulți ani a predat teoria muzicii la Academia de Muzică din Cluj și a fost director de programe al Filarmonicii de Stat Transilvania. Pe baza experienţelor acumulate acolo a organizat din 2016 în calitate de director-fondator programele Festivalului Ligeti de la Cluj (Omagiu lui György Ligeti în Transilvania natală): pe lângă numeroase concerte semnificative, a organizat în cadrul festivalului conferințe bienale de muzicologie despre opera lui György Ligeti și a contemporanilor săi. Studiile prezentate la aceste conferințe au fost publicate într-o serie de cărți pe care le-a editat, şi care au devenit o parte esențială a literaturii despre Ligeti. În calitate de muzicolog român din Cluj-Napoca, a jucat un rol decisiv în intensificarea relațiilor muzicale româno-maghiare. A ținut mai multe prelegeri la conferințe organizate de Institutul de Muzicologie din Budapesta și a întreținut relații de prietenie cu mai mulți colegi de la Institutul nostru. Entuziasmul, deschiderea, imparțialitatea, angajamentul ei față de lucrările lui Ligeti și Kurtág precum și dorința sa de a le valorifica vor rămâne un exemplu pentru generaţii de muzicologi din prezent şi din viitor. Îi vom păstra amintirea.