Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. EŐSZE LÁSZLÓ Széchenyi-díjas zenetörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 2020. augusztus 17-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni búcsúztatását 2020. szeptember 30-án 10.00 órakor a Farkasréti temető Hóvirág utcai ravatalozójában tartjuk evangélikus szertartás szerint.

 

„Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog”

(Jn 11, 25)

 

Életéért hálát adnak, halálát siratják, emlékét szívükben őrzik: fia és lánya, menye és veje, unokái, dédunokái; Csekő Imre és családja, rokonai, barátai, kollégái, tisztelői.

Dr. Eősze Lászlót a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

Táviratcím: Csekő, 1026 Budapest, Hollósy Simon utca 14.