jan23

 

Ignácz Ádám: Populáris zene és nosztalgia a késő Kádár-korszakban

Bartók terem, 2020. november 12. csütörtök, 10 óra

video

Előadásomban elsősorban azt vizsgálom, hogy mi a közös azokban a muzsikusokban, akik a hetvenes-nyolcvanas évek Magyarországán már létező zenék újrahasznosításával, a populáris zenei múlt reaktiválásával arattak sikereket. Mindezt egy olyan populáriszene-történet kidolgozásának reményében teszem, amely nem műfajok és generációk egymásutánjára épül – ahogy azt általában a rockzene trendformáló hatását kihangsúlyozó munkák teszik –, hanem éppenséggel az egyidejűségekre, a visszatérésekre, illetve az egyes műfajokon és stílusokon belül megvalósuló különbségekre koncentrál. 

Választott példáim a Hungária együttes munkásságával és a rock and roll műfajának különböző magyarországi megjelenéseivel kapcsolatosak; ezeken keresztül igyekszem bizonyítani, hogy a magyar populáris zene történetében bizonyos zeneszámok és műfajok egyszerre több korszakhoz és alkotó-előadói közösséghez is hozzákapcsolhatók.

E munkához az egyik legfontosabb eszközt a nyugati (nyugati irányból globalizált) populáris zene utánzásának, a zenei feldolgozás gyakorlatának az elemzése jelentheti. A feldolgozások sokat árulhatnak el azzal kapcsolatban, hogy az eltérő nemzetközi trendek miképpen, milyen módosulásokkal voltak jelen a hazai zenei színtéren, de emellett a játékmód változásairól is kellőképpen tájékoztathatnak, és azt is jelezhetik, hogy a politika és az ideológia az államszocializmusban mikor, milyen mértékben próbálta szabályozni a nyugati zene terjedését és a domesztikáció mechanizmusait.

 

Az új igazgatói rendelkezésnek megfelelően kérünk mindenkit, aki szeretne részt venni, hogy a november 12-i Tudományos Fórumon ne személyesen jelenjen, hanem online jelentkezzen be. Az esemény Zoom-linkje a következő: https://zoom.us/j/99349970896 Amennyiben valaki nem a linket, hanem a szoba azonosítóját szeretne használni, a következőt kell bemásolnia: 993 4997 0896. A belépéshez nem kell jelszó, ám kérünk mindenkit, hogy az előadás megkezdése előtt jelentkezzen be, mert nem garantált, hogy 10 óra után be tudjuk engedni a felhasználókat a Zoom-szobába.