Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

marc28

 

Kusz Veronika: „Elvégre a csak rombolás idejének is el kell egyszer múlni”. A készülő Dohnányi-íráskötetről

Bartók terem, 2019. március 28. csütörtök, 10 óra

Dohnányi Ernő írásos életműve sem mennyiségében, sem tartalmában nem mérhető számos pályatársa munkásságához, hiszen egyfelől igen ritkán nyilvánult meg önmagáról, zeneműveinek hátteréről vagy általában zeneszerzői esztétikájáról, másfelől jelentékeny zenetudományi, népzenetudományi vagy zenekritikai munkássága sincs. Mégis: szerteágazó tevékenységeinek köszönhetően hosszú élete során jelentős számú – különböző funkciójú és sok esetben általános zenetörténeti, illetve zeneélet-történeti jelentőséggel bíró – szöveg, visszaemlékezés, pedagógiai cikk és előadás, szervezeti és közéleti tervezet született tollából. Emellett igen tanulságosak a különféle minőségében adott nyilatkozatai és interjúi is. A Dohnányi Ernő válogatott írásai és nyilatkozatai című kötet mindezek összegyűjtését és magyarázó jegyzetekkel ellátott közreadását tűzte ki céljául azzal a meggyőződéssel, hogy a közvetlenül vagy közvetve Dohnányitól származó szövegek megismerése nélkül éppúgy lehetetlen a 21. században egyre népszerűbbé váló komponista konzervatív–eklektikus stílusának értelmezése, magyar zeneéletbeli jelentőségének felbecsülése, mint a személyét övező politikai szóbeszéd megítélése. Az előadás az immár lezáráshoz közelítő kötet munkálataiba nyújt betekintést számot adva a munka során szerzett tapasztalatokról és a még fennálló dilemmákról is.