Magyar Zenetörténeti Osztály

Feladatkör:

1500 utáni egyetemes és magyar zenetörténet kutatása

 • a történelmi Magyarországon működött, ill. emigráns alkotói és előadói életművek feldolgozása, műjegyzékek összeállítása, művek kritikai közreadása, repertoárkutatás és recepciótörténet
 • a zenei intézmények és zenei gyakorlat levél- és kottatári forrásainak, sajtóanyagának feltárása, gyűjtése, feldolgozása
 • Erkel Ferenc operáinak kritikai közreadása és a zenés színház 18–20. századi történetének kutatása
 • Magyarország Zenetörténete kézikönyv-sorozat újkori köteteinek írása és szerkesztése
 • a magyar zenetudomány forrásainak gyűjtése, tudománytörténeti értékelése

A Magyar Zenetörténeti Osztályon készülő sorozatkiadványok

 • Erkel Ferenc Operák – Ferenc Erkel Operas (közreadja az MTA BTK Zenetudományi Intézet és az Országos Széchényi Könyvtár, kiadja a Rózsavölgyi és Társa)
 • Erkel Ferenc Operák – Ferenc Erkel Operas. Piano-vocal score (kiadja az MTA BTK Zenetudományi Intézet – Rózsavölgyi és Társa – Hollitzer Verlag Wien)
 • Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez (kiadja az MTA BTK Zenetudományi Intézet)
 • Magyar zeneszerzők / Hungarian Composers. Vol. no. 1– 39. (Budapest: Mágus kiadó 1998–2012; Budapest Music Center 2014–2017)

A Zenetudományi Intézet sorozatkiadványainak szerkesztése

 • Zenetudományi Dolgozatok (kiadja az MTA BTK Zenetudományi Intézet)
 • Studia Musicologica (közreadja az MTA BTK Zenetudományi Intézet; kiadja: Akadémiai Kiadó)