Németh István Csaba zenetörténész, a BTK Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályának munkatársa 2021. november 23-án a Pesti Vigadó Makovecz termében tartott előadást az MMA Művészetelméleti Tagozata „Mind magyarok vagyunk!” – Egység a sokféleségben című, a határon túli magyar művészeteket tematizáló új sorozatának első egynapos konferenciáján. A szervezők célja az volt, hogy minél több tájegység (Erdély, Felvidék és Délvidék) minél több művészeti ágáról (irodalom, zene, fotó, képző-, ipar-, film-, és építőművészet) beszéljenek határon túli gyökerekkel rendelkező előadók. Németh István Csaba „A legutóbb születettek kategóriája” – Csíky Boldizsár új művei címmel tartott előadást.

 

A streamelt változat visszanézhető a https://vimeo.com/646428506 linken (01:42:00-02:12:00). Az előadás előreláthatólag nyomtatásban is megjelenik majd. Kivonata itt olvasható:

 

„A legutóbb születettek kategóriája” – Csíky Boldizsár új művei

 

Egy 2015-ös interjúban Csíky Boldizsár saját műveinek stílusáról beszélve – a magyar népzene és a második bécsi iskola által ihletett kompozíciók, illetve az egyszerűbb hangvételű, többnyire vallásos kórusok mellett – külön stíluskategóriába sorolja, ezáltal pedig határozottan kiemeli művei közül „a legutóbb születettek kategóriáját” (a korszak Csíky számára a 2002-ben Balassi Bálint versére komponált, A fülemülének szól c. madrigállal kezdődik). A fenti szerzői önreflexió önmagában is figyelemre méltó és Csíky néhány további, szintén a stílusfejlődésére vonatkozó nyilatkozatával, illetve egyes elemzők (Terényi Ede, Selmeczi György) megfigyeléseivel kiegészítve vezet el a teljes, meglehetősen összetett kép megrajzolásához. Az azonban kétségtelen, hogy a 85. életévét taposó marosvásárhelyi zeneszerző az elmúlt két évtized folyamán korát meghazudtoló vitalitással ontja magából az új műveket, az életművet hagyományosan meghatározó műfajokban. Az előadás ennek a legújabb kori gazdag termésnek a számbavételére vállalkozik. Az énekkarokat a 2019 októberében Németországban megjelent nagyszabású antológia, a Válogatott kórusművek alapján tekinti át, mely 1959-től 2018-ig, egy híján 60 év kóruskompozíciót tartalmazza. A szimfonikus művek esete annyiban különleges, hogy közülük a 2017 nyarán írt Obsessiones a komponista szerint „valamiféle összefoglalás szeretne lenni, zenei képe sok évtized kísértő emlékeinek”, a zenei anyag intertextualitása pedig szinte követeli az időben visszafelé tartó haladást. A főbb állomások az Erdélyi rapszódia (2012), és különösen a Gulag szimfonikus emlékmű (2008), illetve a Concertatio (2007), végül az 1979-es főmű, A hegy című szimfonikus költemény. Az áttekintés a kamarazenei és a szólóhangszerre írott műveket is tárgyalja – Missa instrumentalis, Szillogizmus (2008), 2. és 3. vonósnégyes (2018) – ugyanakkor érinti Csíky Boldizsár műveinek játszottságát és esetenként kitér a zeneszerzőnek új előadókkal kialakult, műveket ihlető kapcsolataira is.