Richter Pal

Osztály: Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum
Fokozat, beosztás: PhD, tudományos főmunkatárs, intézetigazgató
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szoba: 125 
Telefon: (1) 214-6770 / 125 

 

Életrajz

I. Személyes adatok

Születési idő:       1963. április 25.
Születési hely:      Budapest
Állampolgárság:    magyar
Családi állapota:   nős, felesége SZŰCS Annamária, 1993
Gyermekei:          Anna Zsófia (1998)


II. Tanulmányok, tudományos életút

Iskolái:
Alapfok:            Kispest, Kossuth téri általános iskola, Budapest, 1969–1977
Középfok:         I. László Gimnázium, Budapest, 1977–1981
Felsőfok:          Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, 1982–1987
                        Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, zenetudományi szak, 1990–1995
Doktori képzés: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskola (zenetudomány), 1995–1998


Munkahelyek:

 • 1994–: MTA Zenetudományi Intézet
  Cím: H-1014 Budapest Táncsics M. u. 7.
  1995 – tudományos segédmunkatárs
  2001 – tudományos munkatárs
  2005 – 2011 Népzenei Archívum vezetője
  2006 – tudományos főmunkatárs
  2006 – az MTA köztestületének tagja
  2012 – Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum vezetője
  2012 – az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete igazgatója

 • 1998–: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
  cím: H-1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
  1998 – egyetemi tanársegéd (oktatott tárgyak: zeneelmélet, formatan, népzeneelmélet, magyar népzene)
  2007 – egyetemi docens, a Népzene Szakirány vezetője
  2009 – Népzene Tanszék vezetője
  2012 – az egyetem szenátusának tagja

Fokozatok, akadémiai címek:

MA fokozat:  

 • okleveles építőmérnök (talajmechanika, út- és vasútépítés), Budapesti Műszaki Egyetem, 1987
 • okleveles muzikológus és zeneirodalomtanár, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 1995. (szakdolgozat: Kájoni János: Organo-Missale — Egy XVII. századi ferences kézirat Csíksomlyóról)

PhD fokozat:

 • Liszt ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2004 (disszertáció: A ferences rend dallamkészlete a XVII. században a Kárpát-medencében)

Habilitáció:

 • Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2015

Ösztöndíjak:

 • 1995–1997 Kodály Zoltán Ösztöndíj
 • 1998. 08. 01–1998. 12. 31 ÖAD (Österreichische Akademische Austauschdienst) ösztöndíj Salzburg, Graz, Wien
 • 2006–2009 Bolyai János Ösztöndíj

Társasági tagság:

 • 1994– Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság
 • 2001– Nemzetközi Himnológiai Társaság
 • 2007– International Council of Traditional Music

Tanácsadói, szakértői testületi tagság:

 • 2009– MTA Zenetudományi Bizottság
 • 2010– OTKA szakértő
 • 2010– MAB szakértő
 • 2012– Kodály Zoltán Ösztöndíj kuratórium
 • 2013– Bolyai János Ösztöndíj szakértő
 • 2013– Hungarikum Értéktár Ágazati Szakbizottság (kultúra)
 • 2015– Szerzői Jogi Szakértői Bizottság

Díjak, elismerések:

 • 2011 – Szabolcsi Bence-díj
 • 2016 – Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozata

Lektorálások:

 • 2012 – Pávai István Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár 2012, 452 pp.
 • 2013 – Kővári Réka: Deák–Szentes kézirat. The Deák–Szentes Manuscript. Fontes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria. Magyar ferences források 6, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Budapest 2013, 364 pp.
 •           CD supplement of: Seres András–Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv. (Hasonmás kiadás, szerk. Pávai István) Hagyományok Háza, Budapest 2013.
 • 2015 – Pávai István: Magyarózd népzenéje. Horváth István gyűjtései tükrében. Hagyományok Háza–MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest 2015, DVD-ROM kísérő tanulmánnyal.


III. Oktatási tevékenység

Középfok:

 • 1996–1997 zenetörténet (Ferences Gimnázium, Szentendre)

University courses:

BA, MA

 • 1994 –1996 zeneelmélet (speckoll, Eötvös L. Tudományegyetem)
 • 1998 – zeneelmélet (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
 • 1998 – formatan (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
 • 2007 – népzeneelmélet, népzene és műzene kapcsolata (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
 • 2010 – népzenei analízis (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
 • 2012 – magyar népzene (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)

PhD, DLA

 • 2012–2013 népzene és műzene kapcsolata

Előadások külföldi egyetemeken, egyéb alkalmakon:

 • 2002–2005, 2010 – Bartók Szeminárium, Szombathely (különböző népzenei témákban)
 • 2010 – „Klavierwerke von Béla Bartók und ihr volksmusikalischer Kontext” (Vorlesung zum Konzert), Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien, 29. 05. 2010.
 • 2011 – „Liszts ungarische “Wanderjahre” ” (Vorlesung zum Konzert), Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien, 13. 05. 2011.
 • 2014 – “Hungarian Folk Music”
  •   Unversidad Técnica del Norte, Ibarra (Ecuador), 23. 01. 2014.
  •   Universidad de Cuenca (Ecuador), 31. 01. 2014.
 •      “Anthology of Hungarian Folk Music”
  • Jăzep Vitols Latvian Academy of Music, Riga, 08. 09. 2014.
  • Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilnius, 09. 09. 2014.
 • 2015 – „Ungarese – zingarese: die Schichten der ungarischen Volksmusik“. Musikhochschule Lübeck (Brahms Festival: All’ Ungarese 02–10 Mai 2015), Lübeck, 10. 05. 2015.

Témavezetés:

PhD, DLA

 • 2015 – Erdélyi-Molnár Klára: A Cserhát környéki szlovákság népdalkincsének stílustörténete, stílusrétegei (PhD folyamatban)
 •            Bolya Mátyás: Folklór adatbázisok – elmélet és gyakorlat (DLA folyamatban)

MA

 • 2004 – Kovalcsik Katalin: Formális kommunikáció egy dunántúli oláhcigány báli eseményen (muzikológia MA)
 • 2012 – Bolya Mátyás: A citeraoktatás lehetőségei (népzene tanár MA)
 • 2014 – Erdélyi-Molnár Klára: A szlovák népdalkincs stílusrétegei (etnomuzikológia MA)

Opponensi tevékenység:

PhD, DLA

 • 2005 – Bodnár Gábor: Schumann Heine-dalai a dalciklusokban (DLA, LFZE)
 • 2006 – Hegedüs Gönczy Katalin: A dalkísérés művészete Schumann és Wolf dalai alapján (DLA, LFZE)
 •            Klembala Géza: Retorikai elemek Monteverdi vokális művészetében (DLA, LFZE)
 • 2008 – Németh Márta: Hegedűtanítás napjainkban — Kezdők számára írt metódusok összehasonlító elemzése (DLA, LFZE)
 • 2010 – Hontvári Csaba: Nemzeti iskolák, stílusok a trombitajátékban (DLA, LFZE)
 • 2012–  Illés Mária: „A tiszta hangok titka”. Vántus István művészete zeneelméleti rendszerének tükrében (PhD, LFZE)
 •            Szutrély Katalin: A német dal egy- és többszólamú verziója (DLA, LFZE)
 • 2013 – Solymosi Tari Emőke: Lajtha László színpadi művei. Egy ismeretlen műcsoport a szerzői életút kontextusában  (PhD, LFZE)
 • 2015 – Jánosi András: Az archaikus magyar hegedűjáték (DLA, LFZE)

MA

 • 2012 – Szabó Dániel: Kőrispatak népzenéje (folk music teacher MA, LFZE)
 •            Takács Éva Erzsébet: A perenyeiek Szent Vid-zarándoklata (folk music teacher MA, LFZE)
 •            Turi András: Dúros harmonizálás két Kapus vidéki bandánál (folk music teacher MA, LFZE)
 • 2013 – Balogh Kálmán: Dallamközpontú és harmóniaközpontú cimbalomjáték a magyar néphagyományban (folk music teacher MA, LFZE)
 •            Csendesné Tóth Lilla Lenke: Egy polgári tanítónő gyermekjátékgyűjtése 1984-ből (folk music teacher MA, LFZE)
 • 2014 – Tímár Zsófia: Vujicsics Tihamér élete és munkássága (musicology MA)
 •            Ábrahám Brigitta: A bujáki Kusnyár Jánosné Molnár Erzsébet énektudásnak zenei rétegei (folk music teacher MA, LFZE)
 •            Nemesné Sámoly Ágnes: Miklósi – egy somogyi sváb falu hagyományai (folk music teacher MA, LFZE)
 • 2015 – Mészáros Erzsébet: A népzene megjelenési formái a zenetörténetben – az operától a feldolgozásokon át a világzenéig (folk music teacher MA, LFZE)

MTA eseti interdiszciplináris bizottság

 • 2013 – Juhász Zoltán: Adatbányászat a népzenében c. nagydoktori (Doctor Academiae) dolgozatának írásbeli véleményezése

 

IV. Szakmai munka és eredményei:

Alkalmazása kezdete óta folyamatosan részt vesz a Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményének feltárását, multimédiás elérését célzó munkálatokban, 2006–2011 a ZTI Népzenei Archívuma EU-s pályázatainak szakmai felelőse volt (2006–2008: Linked European Archives for Ethnomusicological Research /Contract no.: 33808/, 2009–2011: eContentplus program EuropeanaConnect /no.: 528001/ pályázata). Nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki népzenei és folklórdokumentumok archiválását végző szakemberekkel. A pályázatok segítségével sikerült a ZTI népzenei és néptánc archívumát nemzetközileg ismertté és elismertté tenni.

Népzenei gyűjtőutakon legtöbbször Pávai Istvánnal volt. Jelentősebb gyűjtést 1996-ban Moldvában, majd 1998–1999-ben erdélyi (katolikus és protestáns) parasztkántorok között végzett. Kutatásaiban foglalkozott a XVII. századi kéziratokban lejegyzett orgonakíséretek és mai parasztkántorok kísérési módjának összehasonlításával. A folklór-jelenségnek tekinthető kísérési technikákból következtetéseket vont le a XVII. századi gyakorlatra vonatkozóan, értelmezte a korabeli kéziratok különlegességeit. Összességében egy sajátos kísérési módra tudta így ráirányítani a figyelmet.

Leszámítva az archiválási munkákat és a gyűjtéseket, tudományos kutatásokat főként a műzene és a népzene érintkezési területein végez és végzett. Részletesen vizsgálta a ferences és a pálos rend XVII–XVIII. századi, kéziratokban tanulmányozható repertoárját. Kutatási eredményeimet hazai és nemzetközi konferenciákon, illetve fórumokon ismertette, publikálta. Szerkesztőként, bevezető tanulmány szerzőjeként közreműködött Krupa András néprajzkutatónak a hazai szlovákság körében végzett népdalgyűjtéseinek, valamint a Bartók-rend internetes közreadásában, főszerkesztőként a Magyar Népzenei Antológia DVD-Rom kiadásában és a Népdaltípusok Katalógusa II. kötetének szerkesztésében témavezetőként az  OTKA (K 83957) pályázat keretében.

Eddigi munkásságából említésre méltó még a klasszika–romantika alkotásaiban a különböző formai stratégiák és formai koncepciók tárgykörében a tanításhoz kapcsolódóan folyamatosan végzett vizsgálatai, valamint a multimédia lehetőségeinek kutatása a zenei oktatásban.

Irányította, összefogta és szervezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen megindult hangszeres és énekes népzenei képzéshez kapcsolódó akkreditációs dokumentációk (BA, TMA, OT) elkészítését, illetve egyes részeit írta, valamint véglegesítette a teljes akkreditációs anyag szakmai részeit, elkészítette az LFZE népzene DLA programtervezetét. Kezdeményezte az etnomuzikológia MA képzés akkreditációját, a képzés 2011-ben indulhatott el a Zeneakadémián.