Régi Zenetörténeti Osztály

 

Az osztály alaptevékenysége az 1700 (kivételesen 1800) előtti magyar és közép-európai zenetörténet kutatása, különös tekintettel a liturgikus ének gyakorlatára és elméleti hátterére. Mivel a terület forrásai nehezen hozzáférhetők, kulcsszerepe van a kutatás hátterét biztosító másodlagos forrásgyűjteményeknek, másolatoknak, átírásoknak és a belőlük létrehozott adatbázisoknak. Az osztály évtizedek óta gyarapítja mikrofilmarchívumát, dallamtárait és digitális forrásgyűjteményét, illetve szisztematikusan bővíti a kutatáshoz kapcsolódó szakirodalmi segédkönyvtárát.

Az osztály munkatársai rendszeresen közzéteszik kutatási eredményeiket hazai és külföldi szakfolyóiratokban és más kiadványokban, illetve egyes kutatási projektjeikhez, gyűjteményeikhez nagyszabású kiadási tervek kapcsolódnak. Legjelentősebbek ezek közül az antifónák, responzóriumok és ordinárium-dallamok teljes repertóriumának kiadásai, illetve a Musicalia Danubiana közép-európai zenei forráskiadvány-sorozatban megjelenő liturgikus kéziratok. A zsolozsmakutatáshoz kapcsolódik a CAO-ECE sorozat köteteinek hagyományos és internetes publikálása, a misekutatáshoz pedig a Gradualia-projekt forrásinventáriumainak online közzététele.

A gregoriánkutatás nemzetközi jellegével összhangban az osztály intenzív nemzetközi együttműködés keretében folytatja kutatásait. Részt vesz az IMS Cantus Planus munkacsoportjának konferenciáin és kiadványaiban, a múltban e konferenciáknak számos esetben Magyarország adott otthont. Az osztály munkatársai együttműködést folytatnak német, osztrák, lengyel, szlovák és szlovén kutatókkal, és számos nagy nemzetközi projektben vesznek részt (Cantus, Antiphonaria, Historiae, Corpus Hollandrinum).

 

Istanbul 094va

Az Isztambuli Antifonále, folió 94v, Húsvét vasárnap