Czagany Zsuzsa

Osztály: Régi Zenetörténeti Osztály
Fokozat, beosztás: PhD, tudományos főmunkatárs, osztályvezető, kutatócsoport-vezető
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szoba: 202
Telefon: (1) 214-6770 / 202

 

Életrajz

Születési év:

  • 1967 

Felsőfokú végzettség:

  • zenetudomány - esztétika, Univerzita Komenského (Comenius Egyetem) Pozsony / Szlovákia, Bölcsészettudományi Kar, 1990 

Tudományos fokozat:

  • PhD, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Doktori Iskola, 2003 

Kutatási terület:

  • középkori egyszólamú liturgikus zene, kódex- és töredékkutatás, regionális szent-offíciumok, késő középkori zeneelmélet, digitális fragmentológia

 

1985-ben érettségizett a pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumban.

1985 és 1990 között tanulmányait a pozsonyi Comenius Tudományegyetem (Univerzita Komenského) zenetudomány és esztétika szakán végezte. 1987-től a Szlovák Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében Richard Rybaric mellett dolgozott. 1988-ban részt vett a Nemzetközi Zenetudományi Társaság Cantus Planus munkacsoportjának Tihanyban rendezett konferenciáján, amely - hasonlóan nemzedékének több, közép-európai országokban nevelkedett tagjához - szimbolikusan tudományos pályája kezdetét jelentette ('Tihany' Generation). 1989-ben 1 hónapos tanulmányúton vett részt a Bajor Tudományos Akadémia Zenetudományi Munkacsoportjában és a Bayerische Staatsbibliothekban, ahol Michael Bernhard professzor irányítása alatt a késő-középkori közép-európai traktátusok témájával foglalkozott. 1990-ben szerzett kitüntetéses zenetudományi diplomát az Anonymi Leutsoviensis Tractatus de musica című szakdolgozatával (témavezetője Richard Rybaric és Nada Hrcková voltak), mellyel egyúttal elnyerte az egyetem Rektori Díját. Később elkészítette a szakdolgozatban elemzett 15. századi lőcsei zeneelméleti traktátustöredék kritikai kiadását, amely a Musica Disciplina folyóiratban jelent meg 1992-ben.

1990-91-ben a Bethlen Gábor Alapítvány ösztöndíjával posztgraduális középkori zenetörténeti tanulmányokat folytatott Budapesten, az MTA Zenetudományi Intézetének Régi Zenetörténeti Osztályán és a Liszt Ferenc Zeneakadémián, mesterei Dobszay László, Szendrei Janka és Ullmann Péter voltak. 1991-től 1994-ig a Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund ösztöndíjával dolgozott tovább a Zenetudományi Intézetben, s ennek keretében Dobszay László irányításával elkészítette a Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae sorozat II/A Bamberg, Temporale című kötetét. E munkájáért 1995-ben a fiatal kutatók Akadémiai Ifjúsági Díjában részesült.

2002-ben summa cum laude minősítéssel szerzett PhD fokozatot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Doktori Iskolájában A középkori prágai officium liturgiai és zenei vizsgálata c. disszertációjával, amellyel ugyanebben az évben másodszor is elnyerte az MTA Akadémiai Ifjúsági Díját. 1994 és 1997, valamint 2009 és 2012 között az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasa volt.

1994 óta a Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztályának munkatársa: fiatal kutatója, tudományos segédmunkatársa, 2003 óta tudományos főmunkatársa. 2018 óta a Régi Zenetörténeti Osztály vezetője és a Zenetudományi Intézet tudományos titkára.

2012 óta két nagyösszegű OTKA-, ill. NKFIH-pályázat vezető kutatójaként több új kutatási projektet indított el és koordinált a ZTI Régi Zenetörténeti Osztályán: A magyarországi cantus planus az európai zenetörténetben – célok, módszerek, távlatok a 21. század elején (2012-2016) c. pályázat keretében Papp Ágnessel együtt új kutatási területként tárták föl a középkori zeneelméleti és liturgikus-zenei források többrétegű kapcsolatát, s a nemzetközi Traditio Iohannis Hollandrini kutatócsoport meghívott tagjaiként részt vettek a közép-európai zeneelméleti traktátusok egy meghatározott csoportjának kritikai szöveg- és dallamkiadásában (Traditio Iohannis Hollandrini I-VIII, hrsg. Michael Bernhard, Elzbieta Witkowska-Zaremba. Bayerische Akademie der Wissenschaften Musikhistorische Kommission - Polska Akademia Nauk, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, 2010-2016).

A Kódexek és töredékek. Késő középkori hangjelzett liturgikus forrásaink kutatása, újraértelmezése és online megjelenítése c. pályázat (2016-2020) vezetőjeként munkatársaival együtt elindította a magyarországi gyűjteményekben fennmaradt középkori liturgikus-kottás kódextöredékek szisztematikus feltárását, rendezését és digitális-online megjelenítését célzó Fragmenta Manuscriptorum Musicalium Hungariae Mediaevalis projektet.

2016 és 2018 között a Notated Sources from Medieval Hungary: Transregional Research and Online Database Building című szlovák-magyar akadémiai projekt társvezetője volt.

2006 óta a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (IMS) Cantus Planus munkacsoportja Tudományos Tanácsának (Advisory Board) tagja, 2007 óta Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Zenetudományi Bizottságának tagja, 2011 óta a Szlovák Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete által kiadott Musicologica Slovaca szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja, 2012 óta a HISTORIAE nemzetközi kiadványsorozat szerkesztőbizottságának tagja. 2015-től 2018-ig az NKFIH Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának tagja, 2018-tól az MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottságának tagja, valamint a Szlovák Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete Tudományos Tanácsának külső tagja. 2019-től a Musicalia Danubiana kiadványsorozat szerkesztőbizottságának tagja.

Számos publikációja jelent meg magyar, szlovák, angol és német nyelven hazai és külföldi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben (Zenetudományi Dolgozatok, Studia Musicologica, Magyar Egyházzene, Musica Disciplina, Cantus Planus-konferenciakiadványok, HISTORIAE, Musica Mediaeva Liturgica, Hudobny archív, De Musica Disserenda, Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters). Rendszeresen vezet tudományos szekciókat és tart előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon.

Kutatási területei: középkori liturgikus egyszólamúság, közép-európai offícium-repertoárok, regionális szentek offíciumai, késő-középkori zeneelmélet, forrás- és töredékkutatás.