Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

A lisszaboni NOVA egyetemen működő CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical / Centre for the Study of the Sociology and Aesthetics of Music) Early Music Studies kutatócsoport nemzetközi kollokviumot tartott 2023. július 19 ̶ 22. között a Lisszabon melletti Cascaisban Lost and Found: Traces of Early Music címmel. A konferenciára a kutatócsoport Texts and Voices Lost and Found: Recovering, Reconstituting, and Recreating Musical Fragments (c.1100-c.1600) 2021 óta futó projektjének részeként került sor, s a projekt két szálának megfelelően az előadások is két tematikus egység köré szerveződtek. Egy részük a középkori liturgikus egyszólamúság töredékesen fennmaradt forrásait, másikuk a 16. századi Portugália polifon zenéjének eddig jobbára ismeretlen, túlnyomórészt a coimbrai Santa Cruz kolostorban fönnmaradt kéziratait, illetve szerzőit és műveit mutatta be.

A kollokvium szervezői, João Pedro d'Alvarenga, Alberto Medina de Seiça és Manuel Pedro Ferreira a találkozó céljául azt tűzték ki, hogy a töredékesen fennmaradt zenei emlékek vizsgálatával, rekonstrukciójával foglalkozó kutatók megoszthassák egymással legújabb kutatási eredményeiket, módszertani innovációikat, és részterületeken átívelő kapcsolatok születhessenek. A huszonkilenc, nem párhuzamos szekcióba rendezett előadás, köztük a három nagyszabású vitaindító keynote – Susan Rankin, Owen Rees és Debra Lacoste összefoglalása – a 12. és a 17. század közötti időszakot ölelte fel, a témák a liturgikus-zenei kódextöredékek kutatásától kezdve a korabarokk művek rekonstrukciójáig, Közép-Európától és a Baltikumtól Dél-Amerikáig terjedtek. A Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport tagjai a hazai gregoriánkutatás széles horizontját tárták kollégáik elé: Czagány Zsuzsa a töredékkutatás komplex ökoszisztémáját mutatta be esettanulmányokon keresztül Fragments at a Crossroad of Disciplines. Traces of Lost Music Manuscripts from Medieval Hungary címmel. Gilányi Gabriella az esztegomi notáció kialakulásának előzményeit vizsgálta The Earliest Plainchant Fragments of Hungarian Provenance? Interpreting Two 12th-century Troper-Proser Leaves from Šibenik című előadásában, amelyet a Kutatócsoport tagjainak előadásában megszólaló tropizált olvasmány is szemléletessé tett. A Ráday Gyűjtemény Luther-összkiadásán fennmaradt töredékek eredetét és útját vizsgálta Göbölösné Gaál Eszter Musical-liturgical Fragments in the Ráday Collection in Budapest címmel. A kollokvium szervezői minden apró részletre figyelve, kimagasló színvonalon teremtették meg a tudományos összejövetel feltételeit: a nagyszerű helyszín kiválasztásától a kutatók táplálásán át a jól működő informatikai háttérig gondoskodtak az eszmecsere gördülékenységéről. Azért, hogy a zene ne csak elméleti síkon legyen jelen a kollokviumon, hanem hangzó kutatási eredményekkel is találkozhassanak a résztvevők, a Pedro Sousa Silva vezette Arte Minima együttes adott felejthetetlen koncertet a 16. századi portugál komponista Francisco de Santa Maria műveiből.

 

Göbölösné Gaál Eszter

 

portugalia helyszín kívülről 3

portugalia gabi a teremben

portugalia eszti előad 5

portugalia gabi előad 2

portugalia gabi eszti énekelnek 1

portugalia zsuzsa a teremben

portugalia kikötő hajókkal

portugalia zsuzsa gabi a kikötőben