Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

2023. szeptember 14-én délután zenés kerekasztal-beszélgetés keretei között ismerkedhettünk meg a népzeneelmélet oktatását segítő új kötettel, amelynek címe: A magyar népzene elmélete dióhéjban. A könyvbemutatónak a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Bartók terme adott otthont.

a magyar nepzene elmeleteA kötet – amelynek szerzői Richter Pál egyetemi tanár és Szilágyi Boglárka doktorandusz, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének oktatói – a tárgy iránt érdeklődők minél szélesebb körét megszólítva mutatja be egyfelől a nyugati műzene (klasszikus zene), másfelől a magyar népzene elméletének alapjait. Ennek megfelelően két nagy részre tagolva tárgyalja a dallami, hangsorbeli, ritmus- és metrumbeli, valamint formai ismereteket, jellegzetességeket. Az általános zenei alapokról szóló rész a zenei írásbeliség, a notáció jelenségeinek ismertetésével, a népzeneelméleti rész pedig a hangszeres tánckíséret ritmikai és harmóniai elveinek bemutatásával egészül ki. A megértést kottapéldák segítik. Mellettük, ahol mód nyílt rá, QR-kód segítségével hangfelvételek is elérhetők. Az egyes népzenei fejezetek anyagához, ugyancsak QR-kódokkal, további gazdag hangzó példatár hívható be, amelyet a szerzők a szakma elméleti és gyakorlati szakembereinek remélt közreműködésével, az ő beküldött javaslataik szerkesztésével, beillesztésével kívánják tovább bővíteni. A kötetben a szakkifejezések gazdag kislexikona is helyet kapott. A nagyszerűen áttekinthető, szép kiállítású könyv Demeter Gitta, a kottagrafika Golenya Gréta munkáját dicséri.

A nagy érdeklődés mellett lezajlott kerekasztal-beszélgetést Árendás Péter népzenész, egyetemi docens vezette. Résztvevői a szerzők mellett: a kötet szakmai lektora, Lipták Dániel etnomuzikológus, doktorandusz, illetve Erdélyi-Molnár Klára etnomuzikológus voltak. Muzsikáltak népzene tanszakos diákok, Majoros Ditta a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Konzervatóriumából és Huszti Levente a Ward Mária Zeneművészeti Szakgimnáziumból, valamint Friderikuszné Teszáry Borbála és barátai. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiadásában megjelent oktatási segédkönyv hamarosan elérhető lesz az intézmény webshopjában. Addig is az alábbi linken rendelhető meg.

 

a magyar nepzene elmelete 1

a magyar nepzene elmelete 2

a magyar nepzene elmelete 3

a magyar nepzene elmelete 4