Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

2024. január 18-án a Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport három tagja, Gilányi Gabriella, Tóka Borbála és Czagány Zsuzsa a szombathelyi Egyházmegyei Levéltárba látogattak, hogy a gyűjtemény vezetője, Rétfalvi Balázs és munkatársai szíves engedélyével és támogatásával megvizsgálják és digitalizálják az ott őrzött középkori kottás kódextöredékeket. Valójában nem a Levéltár, hanem az Egyházmegyei Könyvtár töredékeiről van szó: a két intézmény fragmentumanyagát ugyanis 2022-ben egyesítették, s azóta egy helyen, a Könyvtárban érhető el a korábban megosztott kollekció.

A kottás töredékek kutatása szempontjából az egyesítés nagyon is üdvözlendő, hiszen az egyik, számunkra legérdekesebb középkori fragmentumcsoport, egy 15. századi esztergomi típusú graduále (Graduale Strigoniense) fennmaradt lapjait is immár nemcsak virtuálisan, de a valóságban is egyesítve, egymás mellett tanulmányozhattuk. A vonalzóval, mérőszalaggal és digitális kamerával fölszerelkezett helyszínelők elsősorban ezekre a töredékekre összpontosítottak, de örömmel fordultak a legkorábbi, 12. századi, még vonalrendszer nélküli kottával írt kódexek lapfoszlányai felé is. A hat kottás töredék közül négy ilyen; a most következő kutatásra vár, hogy megállapítsa, összesen hány anyakódex azonosítható ezek hátterében. A Graduale Strigoniense két töredékének harmadik testvértöredékét a kutatócsoport ugyancsak Szombathelyen, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Vármegyei Levéltárában találta meg még 2019 őszén. E töredékcsalád – további, egyéb belföldi és külföldi gyűjteményben őrzött tagjaival-lapjaival együtt – olyannyira érdekesnek bizonyult, hogy a team egyik tagja, Gilányi Gabriella önálló monográfiát készít róluk a kutatócsoport által létrehozott Resonemus pariter. Műhelytanulmányok a középkori zenetörténethez sorozatban.

 

Czagány Zsuzsa

 

szombathely A Graduale Strigoniense két töredéke szombathely Czagány Zsuzsa
szombathely Gilányi Gabriella szombathely 12 századi kottás kódextöredékek
szombathely Gilányi Gabriella Tóka Borbála szombathely Graduale Strigoniense 1
szombathely Tóka Borbála