Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

jan
21

 

Brauer-Benke József: Tilinkó vagy tilinka – A felhang furulyatípusok történeti-tipológiai áttekintése
Bartók terem, 2016. január 21. csütörtök, 10 óra
video

A hangszertípusok organológiai szempontú tanulmányozása során kiemelt fontossággal bír a vizsgált hangszer különböző népcsoportok által használt elnevezéseinek és morfológiai sajátosságainak összehasonlító elemzése. Etimológiai és tárgymorfológiai vizsgálatok nélkül nem lehet a hangszerek térbeli és időbeli elterjedését, illetve megfelelő tipológiai besorolását meghatározni. Jelen előadás éppen ezért a regionális elterjedés és a szomszédos népek közötti kölcsönzések, valamint néprajzi analógiák figyelembevételével tesz kísérletet az ujjnyílás nélküli felhangfurulyák történeti-tipológiai analízisére. Az elemzés arra is rámutat, hogy a népi elnevezések legritkább esetben alkalmazhatóak szakterminusként.