Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

jun9

 

Dóka Krisztina: "Magyar tánc", társasági táncok és népi tánckultúra a dualizmus kori magyar nyelvű tánckönyvekben
Bartók terem, 2016. június 9. csütörtök, 10 óra
video

A 19. század utolsó harmadától Magyarországon is sorra megjelenő táncmesteri könyvek kiemelkedő forrásai a dualizmus kori tánctörténetnek. A tánc- és illemtanítás segédleteként írt művek az egyes táncok bemutatásával, koreográfiai leírásával részletesen tájékoztatnak a korszak táncairól. E gyakorlati célok mellett azonban a tánctanítók, akik a 19. század folyamán a nemzeti tánckultúra „apostolaiként” is fel kívántak lépni, köteteikben a „nemzeti táncról”, „magyar táncról” vallott nézeteiket is közzétették, terjesztették. A történeti, valamint részben funkcionális és formai kérdéseket is érintő előadás, három problémakörre, illetve ezek metszéspontjaira fókuszál. Azt vizsgálja milyen véleményeket és tudást fogalmaztak meg és közvetítettek a szerzők a „magyar nemzeti táncról”, a korabeli társasági tánckultúra „divatos” darabjairól, továbbá általában a korszak népi tánckultúrájáról és egyes táncairól.