Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

Dolgozatok 2013 2014 borito   A Zenetudományi Intézet „műhely-jellegű” folyóirat hiányában 1978-ban jelentette meg első ízben a Zenetudományi Dolgozatokat. Az alkalmi tanulmánykötet aztán rendszeresen megjelenő évkönyvvé vált. A 38 éve fennálló könyvsorozatnak immár 27. kötete jelent meg. A jubileumi dupla szám szerkesztője Kiss Gábor, a szerkesztő munkatársai Gilányi Gabriella, Loch Gergely, Czagány Zsuzsa és Papp Ágnes. Az új kiadvány tartalomjegyzéke itt látható, a szerkesztő előszava pedig itt olvasható.

 

A sorozat indulásakor, 1978-ban Ujfalussy József a következőket vetette papírra: „Minden tudományos munka természetes életfolyamataihoz tartozik a mindennapok részeredményeinek közlése, egybevetése más eredményekkel és véleményekkel, az abból eredő termékeny vita. Ennek a véleményáramlásnak és -cserének a fórumai a tudományos folyóiratok”. Mivel ilyen folyóirat nem volt, a Zenetudományi Intézet e funkciót tanulmánykötetekkel igyekezett pótolni, amelyekből rendszeresen megjelenő sorozat lett. Az évkönyv valóban a hazai zenetudományi kutatások aktuális eredményeinek, részeredményeinek, vitáinak fórumává vált, a különböző kutatási témák többnyire első, legközvetlenebb bemutatása révén a Zenetudományi Intézetben folyó munka mintegy 40 éves kutatástörténetének lenyomatát adja.

A „mindennapok részeredményeinek” közlése mellett a sorozat alkalmilag konferenciák anyagának közlésére is vállalkozott. Bár elsődlegesen a Zenetudományi Intézet kutatóinak írásaira épült, alkalmanként igyekezett azok körét szélesíteni, így az utóbbi években rendszeresen közölte külföldi szerzők írásait. Jóllehet természeténél fogva a sorozat tartalma többnyire spontán alakul ki, a kötetek egy része tematikus szerkesztésű, lásd pl. a Somfai László vagy Dobszay László tiszteletére készült köteteket, vagy a 35 éves sorozatnak emléket állító 2012-es számot, amely a kutatástörténet és gyűjteménytörténet köré épül. A jelen kötet a Zenetudományi Intézet 40 éves fennállását kívánja a kutatási témák lehető legszélesebb spektrumával megünnepelni.