Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

apr23

 

Horváthné Csomó Orsolya: A mikrofilmdobozokon túl: A zágrábi misszálék kronológiájának tanulságai
Bartók terem, 2015. április 23. csütörtök, 10 óra
video

 A magyar gregorián forrásai között a zágrábi székesegyház gyűjteménye az egyik leggazdagabb. Sajátos helyzeténél fogva Zágráb lényegesen több kódexet őriz, mint a történelmi Magyarország bármely püspöksége. Különösen igaz ez a XIV–XVIII. századból fennmaradt misék forráskészletére. Ebben tizenkét olyan misszále és két graduále maradt fenn, amely bizonyathatóan a zágrábi székesegyház számára készült. A zágrábi misszálék leírásai igen széles skálán mozognak. Két misszálé szerepel Szendrei Janka 1981-es forráskatalógusában és más tanulmányokban is, a többiről viszont kizárólag Antun Markov és Dragutin Kniewald katalógusai közölnek néhány alapadatot. Mivel a források komplex vizsgálatára később sem került sor, Kniewald adatait találjuk az MTA Zenetudományi Intézet Régizenetörténet Osztálya által az 1980-as években beszerzett zágrábi mikrofilmek dobozain is. A zágrábi misszálék liturgiai, művészettörténeti, paleográfiai és zenei-paleográfiai, valamint dallami szempontú elemzése alapján átgondolásra érdemesnek tartom Kniewald kormeghatározásait. Előadásomban egy pontosabb kronológiai sorrendre teszek javaslatot. A javasolt kronológia szándékom szerint tanulsággal szolgál nemcsak e forráscsoport egészének jellemzése, hanem a zágrábi mise-állománynak a magyar gregorián hagyományon belüli elhelyezése szempontjából is.