Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

marc26

 

Pávai István: Jagamas János hangszeres gyűjtései
Bartók terem, 2015. március 26. csütörtök, 10 óra
video

Jagamas János Beiträge zur Dialektfrage der ungarischen Volksmusik in Rumänien című 1956-ban megjelent tanulmányában leszögezi, hogy dialektus-vizsgálatait az énekes zene alapján végezte. Ezt azzal indokolja, hogy bár a Kolozsvári Folklórintézet 1949-es megalakulása óta nagyobb figyelmet szentelnek a hangszeres népzene gyűjtésének, a gyűjtött hangszeres anyag túlnyomó többsége egyelőre lejegyzetlen, így ilyen vizsgálatokba még nem vonható be. Jelen előadásnak nem célja ennek a hiánynak a pótlása, csupán Jagamas hangszeres gyűjtéseinek rövid bemutatására vállalkozik, annak tömör felmérésével, hogy Jagamas hangszeres kutatásai mire terjedtek ki egy olyan időszakban, amikor a hangszeres zene és a népi tánczene kutatása még nem vagy alig vette kezdetét a magyar népzenekutatás központi műhelyeiben.