Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

A BTK Zenetudományi Intézet székháza 2022. november 1. és 2023. március 31. között technikai okok miatt zárva tart. Az Intézet munkatársai csak emailen érhetők el. Kérjük szíves megértésüket!

 

A zárás csak az Intézetre vonatkozik, a Zenetörténeti Múzeum továbbra is nyitva tart, hétfő kivételével naponta 10–16 óra között!

feb19

 

Kerékfy Márton: Népzene és nosztalgia Ligeti György Kürttriójában
Bartók terem, 2015. február 19. csütörtök, 10 óra
video

Előadásomban a kelet-európai népzenei inspiráció nyomaira és jelentőségére világítok rá Ligeti György hegedűre, kürtre és zongorára komponált Triójában (1982). Feltárom a műben rejtőző elhangolt népdalidézeteket és népdalutánzatokat, rámutatva arra, hogy ezek egyszersmind fiatalkori művekből származó önidézetek (Román koncert, Inaktelki nóták, Musica ricercata). A Ligeti kései alkotókorszakának emblematikus stílusjegyét alkotó – elsőként a Trió zárótételében megjelenő, majd csaknem valamennyi nagyszabású műben visszatérő – siratódallamot visszavezetem a magyar népi sirató egyes típusaira, illetve dallamvázaira. Ugyanakkor azt is bemutatom, hogy Ligeti siratódallama csak közvetetten utal etnikus modellekre: azokat a zeneszerző absztrahálja és szándékosan eltávolítja, nem utolsó sorban azáltal, hogy siratódallamát legtöbbször szigorú, konstruktív kompozíciós keretbe illeszti. A kelet-európai népzenei utalások fényében a Kürttriót az elhagyott – és már nem létező – otthonok iránti reflektív nosztalgia megnyilatkozásaként értelmezem.