Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

jan15

 

Vikárius László - Biró Viola: Zenetörténeti és népzenetudományi írások közreadása: A Bartók Béla Írásai sorozat előkészületben lévő 2. és 4. kötetének munkálatairól
Bartók terem, 2015. január 15. csütörtök, 10 óra
video

A 8 kötetre tervezett Bartók Béla Írásai sorozat Szőllősy András 1967-es, publikált szövegeken alapuló közreadásaitól eltérően kéziratok figyelembevételével készül. Főszerkesztője a Zeneműkiadó részéről Révész Dorrit volt, s a közreadást Tallián Tibor, Lampert Vera és Wilheim András vállalták. 1989 és 1999 között az 1., 5., majd 3. kötet jelent meg. Révész Dorrit 2008-ban bekövetkezett halálával a sorozat munkálatai megakadtak. A Lampert Vera által még az 1980-as években előkészített 4. kötet (Írások a népzenéről és a népzenekutatásról II) Révész Dorrit által számos kérdéssel, megjegyzéssel hátrahagyott anyagán 2014 márciusa óta Biró Viola dolgozik szoros együttműködésben az Amerikában élő közreadóval. Beszámolója a kötet mintegy kétharmadának véglegesítése során szerzett tapasztalatait összegzi. A 2. kötet (Zenetörténeti írások) anyagának összeállításához lényegében előmunkálatok nélkül fogott hozzá Vikárius László, aki az írások közreadásának történetéről és problematikájáról szóló bevezető mellett a 2. kötet tervezett tartalmát fogja ismertetni. Az írások két újabb kötetének előkészítése az OTKA által támogatott „Bartók összkiadás” pályázat keretében folyik.