Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

nov21

 

Riskó Kata: Verbunk és verbunkos - Népi és történeti stílusok kapcsolata
Bartók terem, 2013. november 21. csütörtök, 10 óra

A verbunk, a verbunkos a magyar népzene északi dialektusterületének is egyik jellegzetes tánca. Ahogyan már több kutató (pl. Martin György, Sárosi Bálint, Tari Lujza) leírta, az erdélyi verbunkok többségének régiesebb dallamával szemben e táncokat verbunkos stílusú, vagy ún. műverbunk dallamok kísérik. A terület néhány csárdása és nem tánchoz használt dallama szintén a verbunkos stílushoz kötődik.
A népi dallamcsoport és a verbunkos rokonsága az utóbbi alapvonásainak közismertsége miatt szembetűnő; a kutatók több népi verbunkdallamhoz párhuzamokat is találtak a történeti forrásokban. Nem vizsgálták azonban a dallamokat egységes csoportként, s nem elemezték jellegzetességeiket részletesen és a történeti forrásokkal összevetve.
Az előadás választ keres a felvetődő kérdésekre: Hogyan illeszthető az északi terület verbunkjainak stílusa a verbunkos zene történetébe? A verbunkos mely korszakaiból őriztek meg tipikus elemeket a néphagyományban fennmaradt verbunkok? S a régi kanásztáncritmusnak a verbunkban való továbbélésén túl – amit már Bartók felismert – mivel járulhatott hozzá a népi hagyomány a 19. század népies közzenéjének változásaihoz?