Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

A BTK Zenetudományi Intézet székháza 2022. november 1. és 2023. március 31. között technikai okok miatt zárva tart. Az Intézet munkatársai csak emailen érhetők el. Kérjük szíves megértésüket!

 

A zárás csak az Intézetre vonatkozik, a Zenetörténeti Múzeum továbbra is nyitva tart, hétfő kivételével naponta 10–16 óra között!

feb28

 

Brauer-Benke József: A magyar citeratípusok történeti-tipológiai elemzése
Bartók terem, 2013. február 28. csütörtök, 10 óra

Az MTA BTK Zenetudományi Intézetének Zenetörténeti Múzeumában 2012. november végén megnyílt Népi hangszerek Magyarországon című kiállítás a korábbi általános gyakorlaton túllépve a népi hangszereket egy történeti és tipológiai szempontú rendszerezés keretében mutatja be. Ehhez kapcsolódóan a jelen előadásban áttekintem a citera eredetének hipotéziseit, a középkori ikonográfiai és etimológiai adatokat, illetve a hangszertípus magyar nyelvterületen való különböző idejű és irányú megjelenéseit. Az előadás rámutat arra, hogy adott hangszertípus eredetének vizsgálatát nem elégséges pusztán a recens néprajzi analógiák, vagy az ikonográfiai adatok vélt hasonlósága alapján vizsgálni, mert csak az írott források, az etimológiai és tárgymorfológiai vizsgálatok és nem utolsósorban a környező népek hangszerkultúrájáról összegyűjtött adatok összessége képes feltárni azokat az összefüggéseket, amelyek komparatív ethno-organológiai vizsgálatokhoz szükségesek.