Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

dec13

 

Kiss Gábor - Jan Koláček: A liturgikus ének internetes eszköztárai - a készülő Gradualia honlap bemutatása
Bartók terem, 2012. december 13. csütörtök, 10 óra

A liturgikus rendeket igen nagyszámú ének tölti meg zenei tartalommal. Már évtizedekkel ezelőtt felvetődött a kérdés: hogyan lehet ezeket rendszerbe foglalni, egyrészt a tradíciók megkülönböztetése, másrészt általában a liturgikus énekek kutatásának megkönnyítése érdekében. Míg az amerikai Cantus Database inkább az utóbbit, Dobszay László kezdeményezése (CAOECE) inkább az előbbi célt részesítette előnyben.

Az előadás röviden áttekinti a kétféle kutatási program közötti átfedéseket és különbségeket, majd részletesebben mutatja be a Kiss Gábor által kidolgozott Gradualia programot, amely a mise énekeit kívánja a hagyománytörténeti vizsgálódás céljaira felhasználni. E tekintetben közelebb áll Dobszay kezdeményezéséhez, de módszertani szempontból a Cantus adatbázis tapasztalatait is felhasználja. Az elvi különbségek az önállóságot, az átfedések és párhuzamosságok viszont a különböző projektek adatbázisainak összekapcsolását indokolják. A Gradualia új honlapja ennek figyelembe vételével készül.

Ennek és a Cantus szintén újjáalakított honlapjának bemutatásában Jan Koláček működik közre.