Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

A BTK Zenetudományi Intézet székháza 2022. november 1. és 2023. március 31. között technikai okok miatt zárva tart. Az Intézet munkatársai csak emailen érhetők el. Kérjük szíves megértésüket!

 

A zárás csak az Intézetre vonatkozik, a Zenetörténeti Múzeum továbbra is nyitva tart, hétfő kivételével naponta 10–16 óra között!

feb2

 

Felföldi László: A forráskiadás aktuális feladatai és problémái a néptánckutatásban
Bartók terem, 2012. február 2. csütörtök, 10 óra

A források kritikai kiadása a magyar és a nemzetközi folklorisztikában (mint általában a kultúrakutatásban) az egyik legalapvetőbb feladat. A néptánckutatás megkésettsége miatt az első átfogó forráskutatási tervek az 1950–60-as években készültek, és ekkor kezdtek a forráskiadás elméletimódszertani és technikai kérdéseivel is foglalkozni. A táncos forráskiadás megtervezésében ösztönzően hatottak a társtudományok (történettudomány, nyelvészet, népzenetudomány, irodalomtudomány) forráskiadó munkái, illetve a több tudományág tanulságait összegző forrástani és szövegtudományi/textológiai kutatások, elsősorban a folklorisztikai textológia.

Az előadás az ugrós táncok monográfiájának készülő kiadása kapcsán felvetődött kérdésekre keres választ:

  1. Érvényes lehet-e ma egy fél évszázaddal ezelőtt készült és a folklórkutatás korábbi hagyományaira épülő forráskiadási terv?
  2. Sikerülhet-e harmóniába hozni a források válogatásában és rendezésében két jelentős kutató-egyéniség, Martin György és Pesovár Ernő eltérő rendszerelméleti koncepcióit?
  3. Hogyan érvényesíthetők az ugrós táncok korai forrásanyagának értelmezésében az újabb kritikai elméletek meggondolásai?