Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

maj23

 

Kerékfy Márton: A Bartók-kórusok kritikai közreadásának tapasztalatai

Bartók terem, 2019. május 23. csütörtök, 10 óra

Somfai László munkatársaival együtt már 1988-ban elkezdte a kritikai Bartók-összkiadás egy sor kötetének közreadói munkálatait. A kíséret nélküli és zongorakíséretes kórusműveket tartalmazó 9. kötet kézirata – Szabó Miklós és Somfai közös munkája – 2005 tavaszára készült el. A kézirat ettől kezdve az íróasztalfiókban várta, hogy megindulhasson a sorozat kiadása. Az összkiadás első kötetének (Gyermekeknek zongorára: Korai és átdolgozott változat, közr. Vikárius László és Lampert Vera, 2016) megjelenését követően, 2017 elején Pintér Csilla Mária és Kerékfy Márton vette kézbe és kezdte ellenőrizni, majd átdolgozni a kóruskötet kéziratát az összkiadás addigra kikristályosodott közreadói és szerkesztési elveinek megfelelően. Kétéves munka eredményeként – amelyben a Bartók Archívum több más munkatársa és a G. Henle kiadó szerkesztője is részt vett ¬– ez év elejére a kézirat utolsó részei is végleges alakot öltöttek. A kötet előreláthatóan idén szeptemberben jelenik meg.
Pintér és Kerékfy kiegészítő forráskutatásokat végeztek, jelentősen revideálták és kibővítették a bevezető tanulmányokat (elsősorban a kiadás- és fogadtatástörténetet, valamint a kórusművek notációs kérdéseit illetően), újra összevetették a kottakéziratot a rendelkezésre álló teljes forrásanyaggal, valamint újraírták a kritikai megjegyzéseket. Munkájuk során számtalan kisebb-nagyobb felfedezést tettek, ami nem egyszerűen a már ismert adatok pontosítását és kiegészítését tette szükségessé, hanem végül is a kötet közreadói koncepciójának teljes újragondolásához vezetett. Az előadás ennek a munkának a tapasztalatairól, dilemmáiról és eredményeiről számol be.