Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

okt3

 

MTA Lendület-Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport – Bemutatkozás és első eredmények

Bartók terem, 2019. október 3. csütörtök, 10 óra

A Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztályán 2019. október 1-én kezdi meg működését az MTA-Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport. Feladata a középkori Magyarország területén készült és használt, magyarországi és külföldi gyűjteményekben fennmaradt kottás kódextöredékek teljeskörű feltárása, rendszerbe foglalása, meghatározott szempontok szerinti elemzése, esetenként és eltérő mélységben monografikus feldolgozása, s az eredmények online közzététele. Bár a Kutatócsoport új, az általa képviselt kutatási terület hosszú és tartalmas múltra tekinthet vissza, s alapvető célkitűzései, módszerei és irányai is csupán annyiban változtak, amennyiben azt az időközben fölhalmozott anyag, tudás és a fölhasználható segédeszközök hatalmasra nőtt tára lehetővé és szükségszerűvé tette.
A töredékkutatás kulcsszava a rekonstrukció. Rekonstruáljuk az elmosódott betűkből a liturgikus szövegeket, az alig látszó kottafejekből a dallamokat, s az egyiket vonatkoztatva a másikra helyreállítjuk az egykori kódex nagyobb egységeit. Ezen elementáris rekonstrukciót követően a folyamat magasabb szintjén azonosítjuk az összetartozó töredékeket, megállapítva összetartozásuk minőségét, módját és mértékét. Ennek során elkülöníthetővé válnak az azonos kódexből származó fragmentumok, meglévő források egészülhetnek ki, ismeretlenek válhatnak tapinthatóvá, eddig rejtve maradt térségek és időszakok kelhetnek életre. A projekt rövid összefoglalását követően a team két tagja, Gilányi Gabriella és Szoliva Gábriel mutatja be azt a két töredékcsoportot, amelynek megtalálása, föltárása és küszöbön álló publikálása nemcsak gyarapítja és árnyalja, de új szintre emeli a magyarországi cantus planus forrásairól szerzett ismereteinket.