Hírek, események


 Tudományos fórum >>>

dec12

 

Brauer-Benke József: Hangszerek és ideológiák: „ősi, népi, nemzeti és multikulturális hangszerek”

Bartók terem, 2019. eember 12. csütörtök, 10 óra

Habár a „népi hangszer” gyakran használt kifejezés, a korábbi definíciók áttekintése arra mutat, hogy több, olykor egymásnak is ellentmondó jelentéstartalommal használták és használják. A „nemzeti hangszer” fogalomnak vagy besorolásnak szintén nem alakultak ki egységes, tudományosan elfogadott kritériumai, az adott ország értelmiségi rétege döntötte el, nem egyszer kitalált hagyományként, hogy mit tekint annak. A nemzeti hangszer fogalom az értelmiségen keresztül fokozatosan beépült a köztudatba, a nemzeti hangszerek pedig ma már a nemzeti szimbólumok közé tartoznak. Azonban nemcsak a nacionalizmus, hanem a multikulturalizmus is megtalálta a maga szimbolikus hangszereit, amelyeknek -- a különböző ideológiák szimbólumaiként – lényegében a nemzeti hangszerekhez hasonló szerepük van. A nemzeti hangszerek szimbolikájához hasonlóan a multikulturális hangszerek is pszichológiai és kulturális határjelzőként funkcionálnak, és egyszerre fejezik ki az összetartozást, valamint a másoktól való elkülönülést.