János Sipos’un Türk Dünyası Halk Müziği Arşivi

Üç dilde yayınlanan web sitesinde, János Sipos'un 1987'den beri kayıt altına alınan Türk halk müziği koleksiyonunun önemli bir bölümü sunulmaktadır.

Sol tarafta yer alan arşiv kısmında, János Sipos’un hayatı ve çalışmaları, Macar-Türk karşılaştırmalı müzik araştırmaları ve daha fazlası hakkında bilgi verilmektedir.

    Web sitesi “Ara” ögesinde türüne, metinlere, müzik aletlerine, kaynak kişilere ve kayıtlar ile ilgili başka bilgilere göre video ve ses kayıtlarının araması yapılabilir. "Ses kayıtları", tüm kaydı seçer, örneğin "SJ_AZE_01_DAT" arşivindeki ilk Azeri kasete ait detayları listeler.

    E-kitaplar ögesinde Kırgız ve Karaçay halk müziği e-kitapları okunabilmektedir.

    Kitaplar kısmında, János Sipos'un kitapları PDF ve ISSUU formatında sunulmaktadır. İkinci durumda, tam ekran modunun kullanılır ve web sitesine ISSUU arayüzünü kapatarak tekrar dönülebilir. Bu ve alttaki kısımda Makaleleri, kitapları, video ve ses kayıtları ekleme çalışmaları devam etmektedir.

  Makaleler kısmında János Sipos'un makaleleri PDF formatında sunulur (konu başlıklarını aramak için Ctrl + F tuşları kullanılır). Sunumlarda ise, yayınlanmamış konferans tebliğleri hazırlanıp aktarılacaktır.

  Ses, video ve fotoğraf arşivleri içerisindeki koleksiyon düzenlenmemiş halde sunulmaktadır. Daha sonra bu kayıtlar güzel bir yönlendirme sağlayan bir "harita" ile genişletilecektir.

Derleme sitelerinin haritası